Іноді для живлення різних радіотехнічних пристроїв потрібно мати два двополярної напруги +12 і -12 В (або +9 і -9 В) від одного джерела – акумулятора або мережного трансформатора з однією обмоткою. Такі напруги необхідні для роботи операційних підсилювачів та деяких інших схем. При цьому основне споживання струму схемою здійснюється, як правило, по ланцюгу з позитивним напругою, а ланцюг «-» є допоміжною.

   

Промисловість випускає спеціалізовану мікросхему перетворювача для отримання негативного напруги: КР1168ЕП1 (вхідна напруга 3 … 10 В, а вихідна – негативне такої ж величини, що і на вході). Але вона не є поки широкодоступної, а також перекриває дуже вузький діапазон напруг. На рис. 4.18 наведена схема простого перетворювача, який дозволяє отримувати від джерела +12 В (+9 В) додаткове стабілізовану напругу -12 В (-9 В при використанні стабілізатора КР142ЕН8А). Струм навантаження по ланцюгу -12 В може бути до 15 мА.

Перетворювач працює на частоті 50 кГц і зберігає свою працездатність при зниженні напруги живлення до 7 В.

   

Схема складається з автогенератора на транзисторі VT1, що підвищує напругу трансформатора Т1 і інтегрального стабілізатора DA1. При складанні перетворювача потрібно дотримуватись полярності підключення фаз обмоток трансформатора Т1, зазначену на схемі. На вторинній обмотці трансформатора напругу після випрямлення має бути 15 … 19 В, що необхідно для нормальної роботи стабілізатора DA1. Для налаштування перетворювача спочатку замість DA1 підключаємо резистор 150 Ом. При нормальній роботі схеми форма напруги на обмотці III в трансформаторі Т1 показана на рис. 4.19.

При налагодженні може знадобитися підбір конденсатора СЗ і резистора R2. Трансформатор Т1 виконується на броньовому осерді типорозміру Б22 з фериту 2000НМ (1500НМ) і містить в обмотці I – 80 витків, II – 15 витків, III – 110 витків дроту ПЕЛШО-0, 18 (рис. 4.20). Після перевірки та налаштування схеми котушку й ферритові чашки слід закріпити клеєм Конденсатори С2, С4, С5 застосовані типу К50-29-63В, С1 і СЗ – будь-які малогабаритні, С6 – К53-1А. Всі елементи схеми розміщені на друкованій платі розміром 65×50 мм (рис. 4.21). Для зменшення розміру плати монтаж виконаний в двох рівнях – конденсатори С4 і С5 розташовані над елементами VT1 ??і DA1.