Як пристрій електронного захисту джерел живлення можна використовувати пропонований електронний запобіжник (рис. 7.31), що включається між джерелами і навантаженням. Схема працює наступним чином. Коли струм навантаження не перевищує заздалегідь встановленого струму спрацьовування, транзистор VT2 відкритий, і падіння напруги на ньому мінімально. При збільшенні струму навантаження понад заданого, збільшується падіння напруги на транзисторі VT2, у зв'язку з чим збільшується напруга, що надходить через R4 на базу VT1. Транзистор VT1 починає відкриватися. Процес відбувається лавиноподібно завдяки наявності позитивного зворотного зв'язку через резистор R4. В результаті VT2 закривається, і через навантаження струм не протікає. Одночасно загоряється світлодіод HL1, сигналізуючи про перевантаження. Наведені на схемі номінали резисторів відповідають напрузі 9 В і струму спрацьовування 1 А.