С.В. Колосарь, м. Харків

Пропоноване переговорний пристрій (ПУ) призначено для гучномовного зв'язку між двома будь-якими абонентами. Його з успіхом можна використовувати на садовій ділянці між будинком і хвірткою, між двома приміщеннями, а також між сходовим майданчиком і квартирою, що в нинішній час дуже актуально.

   

Перевагою такого пристрою є те, що динаміки Ва1 і Ва2 є одночасно і мікрофоном, і гучномовцем. Переключення їх з одного режиму в інший здійснюється кнопкою S1.

Схема (див. рис.) Складається з попереднього підсилювача, зібраного на транзисторі VT1, і підсилювача потужності, зібраного за схемою стандартного включення ІМС К174УН7.

Правильно зібраний пристрій починає працювати відразу після включення. Резистором R1 регулюють чутливість (не доводячи до самозбудження), а резистором R5 – потужність вихідного сигналу.

У переговорному пристрої застосовані наступні елементи: резистори типу МЛТ-0, 125; конденсатори С4, С7, С8, С11 типу КМ5, КМС, К10-17, С1, С2, СЗ, С5, С, С9, С10 типу К50-6 або аналогічні імпортного виробництва; кнопка S1 типу П2К без фіксації положення (для ПКН-61 інша розпаювання висновків); гучномовці Ва1, Ва2 типу 2ГДШ8 або аналогічний. Зв'язок між платою і Ва2 виконати екранованим проводом.

Живлення від будь-якого стабілізованого джерела з вихідною напругою 9 В.