Наведена схема працює при вхідних сигналах з рівнем менше 0,5 В; якщо рівень сигналу вище, з'являються спотворення. У вхідному каскаді напруга сигналу посилюється приблизно в 7 разів, а в другому каскаді посилення напруження зростає ще в 10 разів. В обох каскадах використовуються тріоди типу 56 (VI і V2). У вихідному каскаді застосовується радіолампа V3 типу 2АЗ. Для подачі напруги зміщення 45 В на сітку лампи V3 використовуються дві батареї по 22,5 В, з'єднані послідовно (В1). У даній схемі (як і в інших підсилювачах класу А) через первинну обмотку вихідного трансформатора Т1 тече постійний струм. Для усунення цього була проведена модифікація схеми, показана на рис. 8.16. Дана зміна дозволяє прибрати постійну складову в струмі первинної обмотки, правда, ціною деякої втрати потужності. Зібраний за модифікованою схемою

 

 

підсилювач має плоску амплітудно-частотну характеристику (нерівномірність не більше 1 дБ) в смузі від 20 Гц до 20000 Гц. (Модифікована схема вимагає, щоб в ланцюзі харчування був використаний високовольтний трансформатор.) Слід звернути увагу на те, що у трансформатора Т1 підключена тільки половина первинної обмотки, для чого використано середній висновок. Це зроблено тому, що застосований трансформатор повинен мати імпеданс первинної обмотки приблизно в 8000 Ом. Рекомендоване для отримання максимальної вихідної потужності опір навантаження лампи 2АЗ (V3) складає 2500 Ом, однак збільшення опору навантаження знижує спотворення ціною лише невеликого зменшення вихідної потужності.