Функції «комутуючого» елемента в цьому пристрої виконує транзистор VT1 (рис. 2.11). У момент включення живлення починає заряджатися конденсатор СЗ, тому транзистор відкритий і шунтується нижнє плече дільника Rl, R2. У міру зарядки конденсатора через резистор R3 транзистор закривається, напруга на виводі 8 DA1, а отже, і на виході пристрою зростає, і через деякий час вихідна напруга досягає заданого рівня. Тривалість встановлення вихідної напруги залежить від постійної часу ланцюга R3, СЗ. Призначення конденсаторів С1 і С2 – те ж, що і в попередній схемі.