Схема простого тріністорние перетворювача постійного струму релаксаційного типу зображена на малюнку. У момент включення живлення тріністори V2 і V3 закриті, а конденсатори С1 – СЗ розряджені. Конденсатори С2 і СЗ починають заряджатися, і в певний момент часу відкриється один з тріністоров (який саме залежить в першу чергу від постійних часу зарядки конденсаторів С2, СЗ). Припустимо, що першим відкриється тріністор V2. Через нього потече струм, визначається опором обмотки 1а і струмом заряду конденсатора С1. Конденсатор С2 розряджається через керуючий перехід тріністора і резистор R4. Після відкривання тріністора V2 напруга на аноді тріністора V3 різко зменшується і в міру заряду конденсатора С1 починає поступово збільшуватися. Тим часом конденсатор СЗ продовжує заряджатися, і, нарешті, настає момент, коли відкриється тріністор V3.

Напруга зарядженого конденсатора С1 в зворотній полярності буде докладено через мале пряме опір відкритого тріністора V3 до тріністора V2, і останній закриється. Починається новий цикл: конденсатор С1 знову заряджається, але вже через три-Ністор V3. При цьому конденсатор СЗ розряджається, а С2 заряджається. Потім знову відкривається тріністор V2 і процес повторюється. При роботі пристрою через полуобмоткі 1а і 1б протікають імпульси струму, тому струм у вторинній обмотці являє собою послідовність симетричних імпульсів, за формою близьких до прямокутним. Частота вихідного напруги і його форма залежать як від параметрів времязадающіх ланцюгів запуску тріністоров, так і від напруги живлення, тому напруга живлення ланцюга заряду конденсаторів С2 і СЗ стабілізовано за допомогою стабілітронів V1, V4. Як показала перевірка, при зміні напруги живлення на 30% частота перетворення змінюється не більш ніж на 6%.

 

Дросель L1 підвищує стійкість роботи інвертора, покращує форму вихідної напруги. Ємність комутуючого конденсатора С1 слід вибирати залежно від струму через тріністори. При ток.е не більше 0,5 А достатня ємність 2 мкФ, при струмі до 2А необхідно застосовувати конденсатор ємністю близько 20 МКФ. Конденсатор повинен допускати роботу при зміні полярності напруги з амплітудою, в два рази перевищує напруга живлення. Працездатність пристрою зберігається при зміні напруги живлення в межах від 12 до 24В, потрібно лише підібрати положення движків підлаштування резисторів для збереження робочої частоти. Частоту генерації можна змінювати від десятків герц до 1 кГц. Якщо не потрібно стабілізації частоти, резистори R3 і R8 і стабілітрони можна виключити з пристрою.

Пристрій випробувано з трансформатором Т1, зібраним на магнітопроводі Ш20ХЗ0. Обмотка 1 містить 2х160 витків дроту ПЕВ-2 0,35, обмотка 2, розрахована для живлення навантаження напругою близько 60В, – 780 витків дроту ПЕВ-2 0,25. Дросель містить 350 витків дроту ПЕВ-2 0,35, намотаного на такому ж магнітопроводі. При цьому робоча частота генерації дорівнювала 50 Гц. Вихідна потужність близько 10 Вт. Потужність перетворювача можна збільшити, замінивши тріністори серії КУ201 на КУ202. При активному навантаженні необхідність в трансформаторі Т1 і дроселі L1 відпадає.