Коли в квартирі або офісі використовуються два телефонні апарати (ТА), іноді буває необхідно забезпечити пріоритет одного з них. Так, наприклад, якщо до лінії підключено працює модем від комп'ютера, то зняття трубки з паралельного ТА може вносити перешкоди в канал зв'язку. А при розмові з абонентом по телефону – паралельний апарат дозволяє непомітно підслуховувати.

Існують спеціальні схеми для роздільного використання двох телефонних апаратів, підключених до однієї телефонної лінії. У них викличний сигнал зазвичай приходить одночасно на обидва ТА, але за логікою роботи такі пристрої можна розділити на два типи:

а) Будь-який з апаратів може бути головним, якщо з нього раніше знята трубка, а другий автоматично блокується;

б) головним може бути тільки один певний апарат незалежно від того, на якому з них знята раніше трубка, а при знятті трубки на головному другий телефон блокується.

Наведені нижче приставки відносяться саме до другої групи. Застосування такого блокіратора дозволяє не тільки підвищити зручність використання телефону, але і виключить прослуховування розмови з паралельного апарату (ТА2), так як не дасть йому працювати, поки знята трубка на головному (ТА1).

Перший варіант схеми, рис. 2.6, працює таким чином. Оптоелектронний МОП комутатор VS1 в початковому стані замкнутий, тому що коли напруга в лінії 60 В – стабілітрон VD1 пропускатиме струм, величина якого достатня для замикання ланцюга 3-4 ключем.

 

 

Резистором R4 може знадобитися налаштування схеми так, щоб ця умова дотримувалася. При знятті трубки з ТА2 струм, що протікає через резистор R1, створює напругу, достатню для відкривання транзистора VT1, і струм через його перехід емітер-кол-neKTop-VD1-R2 дозволить ключу VS1 перебувати в замкнутому стані і після зняття трубки, незважаючи на зниження напруги в ТЛ. Якщо ж піднята трубка на ТА1, напруга в лінії зменшується з 60 В до 6 … 10 В, що значно зменшить струм через стабілітрон VD1 і ключ VS1 розімкнеться.

Дана схема на відміну від опублікованих блокіраторів не вносить опір в лінію головного апарату (ТА1), але так само, як і аналогічного призначення схеми, виконані на тиристори [Л 14, стор 123], має один недолік. Якщо знята трубка на ТА2 в час, коли йде набір номера на ТА1, то будуть створюватися перешкоди набору номера, тому що в цьому випадку стабілітрон VD1 може періодично відкриватися імпульсами в лінії (при установці пристрою будинку ймовірність цієї події низька). У режимі очікування схема споживає від ТЛ струм не більше 0,38 мА, що допустимо. Перемикач SA1 дозволяє відключати блокіратор, коли це необхідно, закорачівая електронний ключ.

 

 

 

 

Друга схема, рис. 2.7, не має вище зазначеного недоліку. Вона працює в режимі мікрострумів і також харчується безпосередньо від телефонної лінії через ланцюг VD2-R2-VD3-C2. Стабілітрон VD3 обмежує максимальну величину напруги харчування рівнем 9 В. Споживаний струм не перевищує 0,15 мА.

У початковому стані транзисторний ключ VT2 замкнений. При знятті трубки з головного апарату (ТА1) другий (ТА2) відключиться отлініі, оскільки при відкриванні транзистора VT1 на управління комутатором VT2 (входи 1 і 8) буде подано нульовий напруга. Обидві схеми не критичні до вибору типів елементів і точності відповідності номіналів. Транзистор VT2 можна замінити на КП501А (Б). На рис 2.8 показана топологія друкованої плати для другого варіанту схеми. При підключенні пристроїв до телефонної лінії необхідно дотримуватися показану на схемах полярність.

Література:
І.П. Шелестов – Радіоаматорам корисні схеми, книга 3.