При перегляді відеокасет відеомагнітофон до телевізора можна підключати через антенний вхід або використовувати низькочастотний (НЧ) відеовхід телевізора. У першому випадку відбувається подвійне перетворення відеосигналу. У магнітофоні відеосигнал перетворюється у високочастотний, а в телевізорі відбувається зворотне перетворення. У результаті в сигнал вносяться викривлення і зростає рівень шумів, що помітно за якістю зображення на телевізорі при перегляді відеокасет.

Виникають і інші незручності та проблеми, особливо при підключенні імпортних відеомагнітофонів.

Є другий шлях – підключити відеомагнітофон, використовуючи НЧ-відеовхід (відеоадаптер) телевізора. На жаль, більшість вітчизняних телевізорів, особливо ранніх випусків, не мають такого пристрою, хоча і передбачено місце для установки.

На рис. 1.1 наведена схема простого відеоадаптера для телевізора. Схему не буде потрібно вмикати і вимикати, так як вона включиться в роботу автоматично лрі появі сигналу з підключеного відеомагнітофона. Пристрій складається з комутатора відеосигналу на мікросхемі D1.1 і транзисторі VT1, ключа зміни постійної часу розгорнення на D1.2, а також селектора синхроімпульсів на VT2 і VT3 (Використовується для автоматичного включення режиму роботи з відеомагнітофоном). Сигнал з виходу магнітофона через розділовий конденсатор СЗ і емітерний повторювач надходить в модуль радіоканалу телевізора. Постійна складова напруги на емітер VT1 відключає роботу радіоканалу телевізора, і на вхід відеопідсилювача телевізора надходить тільки сигнал з відеомагнітофона.

   

Звуковий сигнал з відеомагнітофона через конденсатор С1 і підстроєні резистор R4 надходить на звуковий вхід телевізора. Резистором R4, при працюючому відеомагнітофоні можна виставити гучність звуку таку ж, як і при прийомі телевізійних програм. Попередню перевірку зібраної схеми зручно проводити, подавши імпульси (Т = 64 мкс, tn = 58 мкс) амплітудою 0,5 В від генератора на вхід гнізда Х1 / 1, і проконтролювати їх поява на емітер VT1 без спотворень. Для цього до емітером тимчасово потрібно підключити резистор R опором 470 Ом (показаний пунктиром на схемі). Постійна складова напруги на резисторі при цьому повинна бути близько 6,5 В (контролювати осцилографом). Ця напруга забезпечує замикання модуля радіоканалу телевізора при роботі з відеомагнітофоном.

Схема відеоадаптера призначена для установки в телевізори моделей ЗУСЦТ. Конструктивно всі пристрій розміщується на одній друкованій платі, яка встановлюється в телевізорі на плату А1 модуля радіоканалу (МРК-2-5) у роз'єм ХЗ, якщо він є на платі, або ж підпоюють до відповідних контактів плати на місці цього роз'єму. Гніздо Х1 (будь-якого типу) закріплюється на задній стінці телевізора і з'єднується із платою адаптера двома екранованими проводами довжиною близько 40 см.

На закінчення відзначимо, що даний відеоадаптер можна використовувати і для підключення найпростішого побутового комп'ютера до телевізора. Для цього на вхід відеоадаптера через обмежувальний резистор 0,1 … 1 кОм (підібрати при підключенні) подається сінхросмесь сигналів з виходу комп'ютера.