Пристрій, схема якого наведена на рис. 7.20, призначене не тільки для індикації включення апаратури, а й для контролю справності запобіжника, поставленого в ланцюзі постійного струму напругою до 20 В.

При справному запобіжнику F1 до діода V3 докладено пряме напруга, діод відкритий і лампа горить, сигналізуючи про включений стан апаратури. Транзистори VI і V2, зашунтіро-ванні діодом V3, не роблять впливу на роботу пристрою. При перегорання запобіжника сигнальна лампа виявляється підключеної до випрямителю через транзистор V2. Одночасно вступає в роботу релаксаційний генератор, зібраний на транзисторі одноперехідному VI.

Частота коливань генератора залежить від опору резистора R3 і ємності конденсатора С1 і в даному випадку становить 1 … 2 Гц. З такою частотою починає блимати лампочка, сповіщаючи про несправності запобіжника. Діод V3 призначений для виключення впливу опору навантаження на роботу індикатора. При його відсутності (тобто замість діода варто дротяна перемичка) і короткому замиканні навантаження (запобіжник згорає) транзистор V2 може вийти з ладу.

Транзистор КТ117А можна замінити на КТ117Б … КТ117Г, транзистор КТ603Б – на КТ608А. КТ608Б, діод КД103А – на Д220,

   

Д223. Сигнальна лампа – СМ28-0, 05 або інша, її напруга підбирають залежно від напруги джерела живлення.