Застосовувані в деяких моделях пультів дистанційного управління (ПДУ) батарейки типу «Крона» мають малий термін служби. Тому доцільно використовувати елементи типу А316 з напругою 1,5 В спільно з перетворювачем напруги. Перетворювач (рис. 4.56) являє собою однотактний релаксаційний генератор з ємнісний позитивним зворотним зв'язком (С2, СЗ). У колекторних ланцюг транзистора VT2 включений підвищує автотрансформатор Т1.

У перетворювачі використано зворотне включення випрямного діода VD1, тобто при відкритому транзисторі VT2 до обмотки автотрансформатора прикладена напруга живлення і на виході автотрансформатора з'являється імпульс напруги. Однак включений у зворотному напрямку діод VD1 в це

час закритий і навантаження відключена від перетворювача. У момент паузи, коли транзистор закривається, напруга на обмотках Т1 змінюється на протилежне, діод VD1 відкривається і випрямлена напруга прикладається до навантаження. При наступних циклах, коли транзистор VT2 закривається, конденсатори фільтра (С4, С5) розряджаються через навантаження, забезпечуючи протікання постійного струму.

Індуктивність підвищує oб ^ ^ ^ і ^ т ^ рансформатора Т1 при цьому відіграє роль дроселя згладжує фільтра. Для усунення підмагнічування сердечника автотрансформатора постійним струмом транзистора VT2 використовується перемагнічування сердечника автотрансформатора за рахунок включення паралельно його обмотці конденсаторів С2 і СЗ, які одночасно є дільником напруги зворотної зв'язку.

Коли транзистор VT2 закривається, конденсатори С2 і СЗ протягом паузи розряджаються через обмотку 1-2, перемагнічівая сердечник Т1 струмом розряду. Час відкритого стану транзистора VT2 визначається індуктивністю обмотки 1-2 автотрансформатора Т1 і ємностями С2 і СЗ. Частота генерації залежить від напруги на базі транзистора VT1. Стабілізація вихідної напруги здійснюється за рахунок ООС по постійному напрузі допомогою R2. При цьому при зниженні вихідної напруги збільшується частота генеруючих імпульсів при приблизно однаковій їх тривалості. В результаті збільшується частота підзарядки конденсаторів фільтра С4 і С5 і падіння напруги на навантаженні компенсується. При збільшенні вихідної напруги частота генерації, навпаки, зменшується. Так, після зарядки накопичувального конденсатора в ПДУ частота генерації падає в десятки разів. Залишаються лише рідкісні імпульси, що компенсують розрядку конденсаторів в режимі спокою. Цей спосіб стабілізації дозволив довести струм спокою перетворювача до 0,5 мА. Транзистори VT1 ??і VT2 повинні мати якомога більший коефіцієнт підсилення для підвищення економічності.

Обмотка автотрансформатора намотана на феритових кільцях 2000НМ 10x6x2 мм і має 300 витків дроту ПЕЛ-0, 08 з відведенням від 50-го витка (рахуючи від «заземленого» виведення). Діод VD1 повинен бути високочастотним і мати малий зворотний струм. Інші деталі – малогабаритні, будь-яких типів. Після монтажу та налаштування деталі перетворювача закриваються екраном, виготовленим з білої жерсті. Правильно зібраний преобра

   

зователь починає працювати відразу після включення. Необхідно лише шляхом підбору резистора R2 встановити вихідна напруга рівним 9 В. Для збільшення терміну служби елемента А316 можна встановити в ПДУ мініатюрний вимикач харчування.