На рис. 4.34 наведена схема перетворювача напруги 12 В постійного струму в 220 В змінного. Пропонований варіант перетворювача можна використовувати для живлення магнітоли, телевізійного приймача та інших радіоелектронних пристроїв з потужністю до 100 Вт.

   

Перетворювач складається з задаючого генератора, виконаного за схемою симетричного мультивібратора на транзисторах VT1, VT2 і підсилювача потужності на транзисторах VT3 … VT8. Він працює наступним чином. При подачі живлення вимикачем SA1 мультивибратор починає генерувати симетричні імпульси (меандр). З колекторів транзисторів мультивібратора імпульси через ланцюжки R5, СЗ і R6, С4 надходять на транзистори двотактного підсилювача потужності.

Коли на колекторі транзистора VT1 високий рівень напруги, на колекторі транзистора VT2 – низький. Протягом напівперіоду транзистори VT4, VT6 і VT8 відкриті – через них і обмотку трансформатора Т1 протікає струм від джерела живлення 12 В. Транзистори верхнього плеча підсилювача потужності закриті. Протягом другого напівперіоду відкриті транзистори VT3, VT5 і VT7 – і струм протікає через відповідну обмотку. Таким чином, на первинній обмотці трансформатора Т1 формується змінну напругу прямокутної форми з амплітудою, приблизно рівної напрузі джерела. Змінний магнітний потік в магнітопроводі трансформатора індукує у вторинній обмотці напруга, амплітуда якого залежить від співвідношення витків вторинної та первинної обмоток. Діоди VD1 і VD2 служать для усунення імпульсів негативної полярності, що виникають при роботі задає генератора в моменти перехідних процесів. Діоди VD3 і VD4 захищають транзистори вихідний щаблі підсилювача потужності від напруги зворотної полярності, що виникають за рахунок самоіндукції.

Трансформатор Т1 виконаний на магнітопроводі ШЗбхЗб. Кожна з половин первинної обмотки має по 21 витка, намотаних проводом ПЕЛ-2, 1, вторинна обмотка має 600 витків дроту ПЕЛ-0, 59. Вторинна обмотка при виконанні трансформатора укладається першою, а поверх неї – первинна обмотка, яку для кращої симетрії слід виконувати одночасно в два дроти. При виконанні перетворювача транзистори VT5 і VT7, VT6 і VT8 слід попарно розташувати на тепловідведення. Тепловідводи повинні бути ізольовані один від одного і від загальної шини ланцюга харчування. Для вимірювання струму споживання від джерела постійного струму (він не повинен перевищувати 10 А) в розрив дроту, що йде від середньої точки первинної обмотки трансформатора Т1 до плавкою вставці FU1, бажано включити амперметр зі струмом повного відхилення 10 А (на схемі не показаний). Це полегшить візуальний контроль при роботі з потужними споживачами.

Налаштування перетворювача складається в установці частоти задаючого генератора змінним резистором R9. Для налаштування слід підключити осцилограф або частотомір до колектора одного з транзисторів мультивібратора і включити живлення перетворювача. Регулюванням змінного резистора домогтися частоти генерованих коливань 50 Гц. Змонтоване і отре

гулірованное пристрій слід розмістити в корпусі, на передній панелі якого мають клеми для підключення зовнішнього джерела струму (акумулятора) і навантаження, власники плавких вставок, вимикач напруги генератора, що задає, свсто-діоди індикаторів робочого стану – червоний (HL2), що сигналізує підключення зовнішнього джерела струму, і зелений (HL1) – включення задає генератора.

При виготовленні перетворювача припустимі наступні заміни елементів: 2Т6551 – КТ601А, 2Т7531 – КТ801А, 2N3055-КТ819ГМ, 2D5607 – Д226А. В якості індикаторів можна застосувати світлодіоди AJ1307B (зелений) і АЛ307Б (червоний).