Основні технічні характеристики:

Номінальна (максимальна) потужність, Вт ………………… 60 (80)

Номінальний діапазон частот, Гц ………………………….. 20 … 20000

Коефіцієнт гармонік в номінальному діапазоні частот,% 0,03

Номінальна вхідна напруга, В. ……………………………… 0,775

Вихідний опір, Ом, не більше …………………………… 0,08

Швидкість наростання вихідної напруги, В / мкс …………. 40

 

 

 

Основне посилення по напрузі забезпечує каскад на швидкодіючому ОУ DA1. Предоконечного каскад підсилювача зібраний на транзисторах VT1 – VT4. На відміну від прототипу, в описуваний підсилювач доданий вихідний емітерний повторювач, виконаний на транзисторах VT5, VT6, що працюють в режимі «В». Температурна стабільність досягнута включенням в колекторні ланцюга транзисторів VT3, VT4 резисторів порівняно більшого опору R19, R20. Кожне плече предоконечного каскаду охоплено ланцюгом місцевої ООС глибиною не менше 20 дБ. Напруга ООС знімається з колекторних навантажень транзисторів VT3, VT4 і через подільники R11R14 і R12R15 подається в емітерний ланцюга транзисторів VT1, VT2. Частотна корекція і стійкість по ланцюгу ООС забезпечується конденсаторами С10, С11. Резистори R13, R16 і R19, R20 обмежують максимальні струми предоконечного і

кінцевого каскадів підсилювача при короткому замиканні навантаження. За будь-яких перевантаженнях максимальний струм транзисторів VT5, VT6 не перевищує 3,5 … 4 А, причому в цьому випадку вони не перегріваються, оскільки встигають згоріти запобіжники FU1 і FU2 і відключити живлення підсилювача.

Зниження коефіцієнта гармонік досягнуто введенням глибокої (не менше 70 дБ) загальною ООС, напруга якої знімається з виходу підсилювача і через дільник С3С5R3R4 подається на інвертується вхід ОП DA1. Конденсатор С5 коригує АЧХ підсилювача по ланцюгу ООС. Включена на вході підсилювача ланцюг R1C1 обмежує його смугу пропускання частотою 160 кГц. Максимально можлива лінеаризація АЧХ УМЗЧ в смузі 10 … 200 Гц досягнута відповідним вибором ємності конденсаторів С1, С3, С4.

Замість зазначених на схемі можна використовувати ОУ К574УД1А, К574УД1В і транзистори тих же типів, що і на схемі, але з індексами Г, Д (VT1, VT2) і В (VT3 – VT6). Рисунок друкованої плати підсилювача наводиться в [31].

Література:

Миколаїв А.П., Малкіна М.В.
Н82 500 схем для радіоаматорів. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 143 с.