В.Д. Бородай, м. Запоріжжя

Пропоную пристрій оптичної охоронної сигналізації, використання якої допоможе охороняти периметр будинку або дачної ділянки. Потреба в простих, ефективних і економічних пристроях такого роду завжди була і залишається актуальною.

 

 

Пристрій конструктивно розділене на дві частини: генератор оптичних імпульсів і приймач, у якому передбачена звукова сигналізація переривання оптичного променя. Крім того, пристрій слід доповнити прихованими відбивають дзеркалами, забезпечують конфігурацію оптичної "петлі охорони". Дзеркала можна замаскувати в стовпчиках, прибудовах і т.п. У найпростішому випадку конфігурація петлі охорони показана на рис.1.

Генератор оптичних імпульсів (рис.2) випромінює короткі імпульси лазерного випромінювання частотою близько 20 Гц.

Частота проходження імпульсів обрана з розрахунку, що пересувається у просторі об'єкт перетином S = 0,25 м2 (тіло людини) зі швидкістю V = 18 км / ч = 5 м / с долає зону 0,25 м за час, рівне t = S / V = ??0,25 м / 5 с = 0,05 с. Отже, при частоті F = 1 / t = 20 Гц навіть бистроперемещаю-щийся порушник перекриє промінь так, що приймач пропустить як мінімум 1-2 імпульсу. Робота схеми такого генератора докладно викладена в [1], в якості випромінювача BI1 використана лазерна указка, вузька спрямованість променя якої дозволяє без фокусуючих пристроїв передати поч

 

 

 

 

ти всю оптичну енергію від генератора до приймача, тому довжина периметра може перевищувати 100 м.

У безперервному режимі лазерна указка споживає струм не більше 30 мА, тому при шпаруватості імпульсів не менше 20 споживаний генератором світлових імпульсів струм не більше 3 мА, чим забезпечується висока економічність, і для автономного живлення можна використовувати елементи типу БЛИК-1 або ті, що запропоновані в [2]. Оскільки шпаруватість імпульсів може бути дуже високою – яскравість засвічення в імпульсному режимі практично непомітна, і неможливо візуально зловити промінь фотодіодом приймача, тому для режиму настройки необхідно короткочасно включати указку в режим безперервного випромінювання, для цієї мети служить перемикач SA1.

У генераторі передбачена петля охорони сигналізації, яку необхідно розмістити так, щоб охочий нейтралізувати охоронну сигналізацію обірвав петлю, в результаті на виведення 3 DD1 з'явиться низький рівень напруги, що забороняє генерацію світлових імпульсів і включиться світловий сигнал. Транзистор VT1 може бути і типу КТ361Б, але застосований КТ973А, щоб при необхідності цей генератор використовувати і з випромінювачами імпульсів інфрачервоного випромінювання, як в [1,2].

Схема приймача оптичних імпульсів зображена на рис.3. Мікросхема DA1 перетворює спалаху оптичного сигналу, що потрапляють на фотодіод, в імпульси напруги позитивної полярності. Ці імпульси (рис. 4) запускають перший одновібратор (елементи DD1.1, DD1.2, С4, R1) і на висновках 3, 5, 6 формуються імпульси таким чином, щоб напруга на конденсаторі С5 не досягало рівня, при якому запускається другий одновібратор. Процеси заряду-розряду С5 забезпечують елементи R3, VD1, R5.

У разі перетину оптичного променя, що утворює контур охорони, послідовність запускають перший одновібратор імпульсів переривається і на висновках 3, 5, 6 DD1 з'являється імпульс напруги високого рівня збільшеної тривалості. Конденсатор С5 встигає зарядиться до рівня напруги, при якому запускається другий одновібратор (DD1.3, DD1.4, R4, C8). Імпульс низького рівня напруги, з'являється при цьому на висновках 10, 12, 13, відкриває транзистор VT1, і звучить сирена, попереджаючи про вторгнення на охоронюваний периметр території. Тривалість звучання сирени після відновлення імпульсів залежить від времязадающей ланцюга R4, C8, але в разі необхідності достроково вимкнути сирену можна натисканням кнопки SB1. Перемикачем S1 можна перетворити друге одновібратор в схему засувки, і тоді сирена буде звучати навіть після відновлення імпульсів, поки не натиснуть кнопку SB1. Якщо немає необхідності в гучних відлякують звуках сирени, можна замість неї використовувати схему (мал. 5) з пьезоізлучателем, подає неголосні сигнали персоналу охорони.

Перш ніж приступити до конструювання, бажано ознайомитися з рекомендаціями з конструктивним

 

 

 

 

особливостей такого типу пристроїв в [2]. До цих рекомендацій хотілося б додати, що елементи живлення приймача і генератора разом з перемикачами та кнопками краще розмістити в окремих коробочках, поєднаних з приймачем і генератором гнучкими шнурами, тоді при зміні елементів живлення, включення і перемиканні можна уникнути зміщення траєкторії оптичного променя. Сирену також слід конструктивно відокремити від приймача оптичних імпульсів, в якому можна використовувати не тільки DA1 K1056УП1, а й іншого типу фотоприймальні пристрої [3-5].

Література

1. Бородай В.Д. Доопрацювання ІК лінії зв'язку в охоронній сиг-каналізації / / Радюаматор.-1998-№ 10-С.36

2. Виноградов Ю. ІК лінія зв'язку в охоронній сигналізації / / Радіо.-1998 .- № 1. -С.38, 39; № 2.-С.50, 51.

3. Долгов 0. Автосторожа з управлінням по ІЧ каналу / / Ра-діо.-1997. – № 9.-С.37-39.

4. Харчування фотодіода в інфрачервоному фотоприймачі / / Радюаматор.-1995-№ 12-С18.

5. Ананьєв В. Простий фотоусілітель для дистанційного управління телевізором / / Радіолюбітель.-1995 .- № 2.-С.18.К