В.А Артеменко, UT5UDJ, м.Київ

Підсилювач Hw.eei Одинокова коефіцієнт посилення в діапазоні часют 0,25, .. 8 МГц і забезпечує рівномірне посилення але гріх радіолюбтельскіх діапазонах (160, 80 і 40 м), Розширення діапазону рівномірно підсилюються частот досгіюется зменшенням опір шунтуючого резистора Ruj, однак у цьому випадку посилення падає.

При настройці підсилювача спочатку не впаивают в плату дросель 12 і резистор Іш. За-1еМ до разьему літанія Х1 | * Т *) через амперметр на 50 мА підключаємо джерело пітон + 12 В. Підбираючи опір резистора R2 усюновліааем! около1ребіеніе цього плече схему 4Q … 45 мА, при якому транзистор не переспівує навіть при діітель-ної роботи. Аналожчно, подаючи харчування але раеьем ХЗ (Т) і підбираючи сопромвленіе резистора R5 *, встановлюємо таке ж то-колотребленіе іншого плеча схеми. Підбір опорів резісюров R2 * і R5 * починаємо з номіналів 200 Ом, поступово зменшуючи їх у міру зростання токопо-требленія.

 

 

Потім упаюємо дросель 12 і, якщо нуж-ю, шунтувальний резистор (! Ш. Дроселі ююльзуют промислові з номінальним то-: ом 0,5 А. При вимірах поло р про лось (див. обл. 1 і 2), що хвильові опору підсилювача торгів 50 Ом. Соо18еюеенно окіе ж опору мав ГСС і нафуз-: а, на якій вимірювалося вихідна НАПрН-кеніе. При вимірах КСВ за портом усі-Штеле на друюй порт також підключалася безиндукціонно Я нОгрузкй 50 Ом, Знйченіб; СВ = I відповідає хвильовому опору 50 Ом. Максимальні напруги (вхід-перше і вихідні) вказані, як компресія гсілітеля за рівнем -1 дБ, В табл.1 і 2 Тріведі також вихідні напруги, тде ухилення 01 лінійної закону становить 1 дБ, і відповідні їм вхідні.

1. Артеменко В. А. Реверсивний УПЧ трансивер / / Родюомотор.-1998-№ 4.2. Артеменко В, А. Особливості роботи польових транзисторів у ВЧ підсилювачах грансіверов / / Род'1йаматор .- 1999 .-

3. Лаеовнк В. високодинамічна реверсивний підсилювач / / КВ журнал.-1998.