За структурою пропоноване увазі читачів пристрій (рис. 3.13) не нове: випрямляч напруги мережі – конденсаторний фільтр – так званий полумостовой перетворювач постійної напруги в змінну (з понижуючим трансформатором) – випрямлячі – фільтри – стабілізатори. Однак на відміну від багатьох подібних джерел живлення такої структури, описаних в літературі, в цьому пристрої застосовано зовнішнє збудження перетворювача. Це дозволило оптимально сформувати базовий струм ключових транзисторів і тим самим повністю виключити наскрізний струм через них. В результаті вдалося значно знизити втрати в транзисторах і випрямних діодах і зменшити випромінювані перетворювачем перешкоди.

Застосування зовнішнього збудження також істотно спрощує налагодження цієї частини пристрою і пошук дефектів. Первинна (I) обмотка основного трансформатора Т2 перетворювача включена в діагональ моста, утвореного транзисторами VTl, VT2 і конденсаторами С9, СЮ. Базові ланцюга цих транзисторів живляться від обмоток II і III трансформатора Т1, на первинну обмотку якого надходить ступеневу напругу з формувача, зібраного на мікросхемах DDI, DD2. Запросах генератор формувача зібраний на інвертора DDI Л, DDI.2 і виробляє коливання частотою близько 120 кГц. Імпульси з виходів тригерів DD2.1 (частота проходження 60 кГц) і DD2.2 (30 кГц) надходять на входи елементів DD1.3 і DDI.4, в результаті чого на їх виході формуються імпульсні послідовності з шпаруватістю 4. Їх різниця має вид імпульсів чергується полярності тривалістю близько 8 мкс з паузами такої ж тривалості між ними.

 

 

Через трансформатор Т1 це ступеневу напруга передається на бази ключових транзисторів VT1, VT2 і по черзі відкриває їх. Наявність пауз між імпульсами гарантує повне закривання кожного з транзисторів перед відкриванням іншого. Мікросхеми DDI, DD2 формувача живляться напругою 12 В від бестрансформаторних джерела, що складається з баластового конденсатора СЗ, випрямного моста VD2, стабілітрона VD3 і конденсаторів фільтра С7, С8. Вибір такої напруги живлення мікросхем дозволив використовувати трансформатор Т1 з максимально можливим коефіцієнтом трансформації (10:1), що знизило струмовий навантаження на елементи DD1.3, DD1.4 і дало можливість обійтися без додаткових транзисторних ключів в їх вихідний ланцюга. Два верхніх за схемою джерела вихідної напруги зібрані на мікросхемних стабілізаторах серії К142 і П-подібних LC-фільтрах.

Оскільки випрямлена напруга має вигляд розділених паузами імпульсів, за формою близьких до прямокутним, на входах фільтрів включені оксидні конденсатори К52-1 відносно невеликий ємності, задовільно працюють на обраній частоті перетворення. Завдяки малому току, споживаної від нижнього джерела, його згладжує фільтр містить тільки конденсатори, а стабілізатор виконаний за параметричної схемою з підсилювачем струму.

Пристрій зібрано на друкованій платі, виготовленої з двостороннього фольгованого склотекстоліти товщиною 1,5 мм. З боку елементів фольга збережена і виконує функції загального проводи й екрана. Транзистори VT1, VT2 закріплені на пластині розмірами 40×22 мм з двостороннього фольгованого склотекстоліти товщиною 1,5 мм, припаяної перпендикулярно платі. Різьбові висновки транзисторів вкорочені до мінімально необхідної довжини. Для підключення до комп'ютера і до мережі в плату упаяні штирі діаметром 1 мм від виделки роз'єми ШР. Штирі, позначені на малюнках літерами а і б, призначені для контролю споживаного перетворювачем струму при налагодженні; згодом їх з'єднують дротяною перемичкою. Дроселі LI, L2, L4 – ДМ-2, 5; L3 – ДМ-0, 4.

Транзистори КТ704А цілком замінні на КТ704, КТ812, КТ824 з будь-яким буквеним індексом, транзистор КТ814А – на будь-який з серії КТ814 або КТ816. Замість мікросхеми К142ЕНЗ (DA1) можна застосувати К142ЕН2 з індексом Б або Д, включивши її

 

 

подібно DA2. Допустима заміна діодів КД213А (VD7, VD8) на КД212А, але їх необхідно забезпечити невеликими тепловідведення. Трансформатор Т1 намотаний на кільцевому магнітопроводі типорозміру К10х6х5 з фериту 3000НМ. Його обмотка I містить 180 витків дроту ПЕЛІЮ-0, 1, обмотки II і III – по 18 витків ПЕЛІЮ-0, 27. Магнітопровід трансформатора Т2 – К28х16х9 з фериту 2000НМ.

Обмотка I складається з 105 витків дроту ПЕЛІЮ-0, 27, обмотки II і IV – відповідно, з 14 і 8 витків монтажного проводу МГТФ перетином 0,07 мм2 (можна замінити проводом ПЕЛІЮ-0, 27), обмотка III – з 2×7 витків ПЕВ-2 діаметром 1 мм. Витки обмоток кожного трансформатора необхідно рівномірно розподілити по всьому магнітопроводу (у обмотки III – кожну половину).

Описаний блок живлення забезпечує за джерелом +12 В максимальний струм 300 мА, за джерелом +5 В – 1 А і за джерелом -5 В – 50 мА. Однак, якщо діоди VD7, VD8 забезпечити тепловідведення або встановити їх на задню стінку комп'ютера через слюдяні прокладки, максимальний струм джерела +5 В можна підняти до 2 А. Максимальний струм джерела -5 В можна збільшити до 100 мА, якщо подбати про додаткове ^ охолодженні транзистора VT3. Друкована плата представлена ??на рис. 3.14.