При використанні варикапів в переносних приймачах з живленням від джерел напругою 6 … 9 В виникає необхідність в перетворювачі, підвищує напругу приблизно до 20 В. Більшість описаних на сторінках електронних журналів перетворювачів напруги мало підходять для використання в переносних приймачах, оскільки вимагають застосування підвищувальних трансформаторів і стабілітронів Д814 з мінімальним струмом стабілізації 3 мА, що ускладнює їх виготовлення і знижує економічність.

   

Цих недоліків немає у перетворювача, схема якого наведена на рис. 4.13. Він не містить намотувальних деталей, економічний і простий у налагодженні. Перетворювач складається з генератора прямокутних імпульсів на мікросхемі DDI, помножувача напруги на діодах VD1 … VD6 і конденсаторах СЗ … С8, параметричного стабілізатора напруги на транзисторах VT1 … VT3.

Як стабілітронів використовуються емітерний переходи транзисторів. Режим стабілізації настає при струмі 5 … 10 мкА. Крім зазначених на схемі, в перетворювачі можна використовувати мікросхеми K176JIE5 і K176JIA9, транзистори КТ315, КТ316 з будь-яким буквеним індексом, діоди Д9А, Д9В, Д9Ж. Конденсатори С1 … С7 – КОР або KM, С8 – К50-6 або К50-3,

резистори MJIT або НД Налагодження перетворювача зводиться до підбору транзисторів VT1 … VT3 з необхідним напругою стабілізації. При зміні напруги живлення приймача від 6,5 до 9 В споживаний перетворювачем струм збільшується з 0,8 до 2,2 мА, а вихідна напруга – не більш ніж на 8 … 10 мВ. При необхідності вихідна напруга перетворювача можна підвищити, збільшивши число ланок помножувача напруги і число транзисторів в стабілізаторі.