До уваги читачів пропонується схема підсилювача потужності звукової частоти (УМЗЧ), крайовий каскад якого (транзистори VT9 – VT12) є паралельний підсилювач. Покращення амплітудної характеристики вдалося досягти застосуванням ланцюгів R13 – R15C5 і R16 – R18C6, що виконують функції генераторів стабільного струму в базових колах транзисторів VT11, VT12. Напруження на конденсаторах С5 і С6 практично не залежать від рівня сигналу і рівні приблизно 8 В. Напруження на емітерний переходах транзисторів VT11 і VT12 змінюються в межах від 0,5 до 1,5 В, тому струм, наприклад, через резистор R15 практично постійний і залежно від амплітуди сигналу лише

перерозподіляється між емітером транзистора VT9 і базою VT11.

   

    

Основні технічні характеристики підсилювача:

Номінальна вихідна потужність, Вт, на навантаженні 8 Ом ………… 25

Смуга номінальної потужності, кГц ……………………….. 0,02 … 200

Номінальна вхідна напруга, В ……………………………………… 1

Коефіцієнт гармонік,%, не більше …………………………………… 0,15

Коефіцієнт інтермодуляційних спотворень,%, не більше ………. 0,2

Максимальна швидкість наростання вихідної напруги В, мкс …… 15

Вихідний опір, Ом, не більше …………………………….. 0,2

Транзистори КТ315В можна замінити на КТ315Г – КТ315Е; КТ361В – на КТ361Г – КТ361Е; КТ3102А і КТ3107А – відповідно на КТ3102Б, КТ3102Е, КТ3117А, КТ373А, КТ373Г і КТ3107Б, КТ3107І, КТ3108А. Замість зазначених на схемах в кінцевих каскадах можна використовувати транзистори серій КТ814, КТ815, КТ818, КТ819 з індексами Б і В, а при зниженні напруги живлення до + -15 В з індексом А. Статичний коефіцієнт передачі струму транзисторів VT11, VT12 повинен бути не менше 30. Повністю цей підсилювач описаний в [24].

   
Література:

Миколаїв А.П., Малкіна М.В.
Н82 500 схем для радіоаматорів. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 143 с.