Цей пристрій призначений для захисту ланцюгів постійного струму від перевантаження по струму і замикань ланцюга навантаження. Його включають між джерелом живлення і навантаженням. Запобіжник (рис. 7.18) виконаний у вигляді двухполюсника і може працювати спільно з блоком живлення з регульованим вихідним напругою в межах 3 … 35 В. Максимальна повне падіння напруги на запобіжнику не перевищує 1,9 В при максимальному струмі навантаження. Струм спрацьовування захисного пристрою можна плавно регулювати в межах від 0,1 до 1,5 А незалежно від напруги на навантаженні. Електронний запобіжник має хорошими термостабильностью і швидкодією, надійний в роботі.

   

У робочому режимі тріністор VS1 закритий, а електронний ключ на транзисторах VT1, VT2 відкритий струмом, що протікає в базу транзистора VT1. При цьому струм навантаження протікає через електронний ключ, набір резисторів R3 … R6, змінний резистор R8 і контакти кнопки SB1.

При перевантаженні падіння напруги в ланцюзі резисторів R3 … R6, R8 досягає значення, достатнього для відкривання тріністора VS1 по ланцюгу керуючого електрода. Відкрився тріністор замикає ланцюг бази транзистора VT1, що призводить до закривання електронного ключа. Струм в ланцюзі навантаження різко зменшується; залишається незначний залишковий струм, рівний при 9 В – 12 мА, а при 35 В – 47 мА. Для того щоб відновити робочий режим після усунення причини перевантаження, потрібно на короткий час натиснути на кнопку SB1 і відпустити, при цьому тріністор закриється, а транзистори VT1 ??і VT2 знову відкриються.

Залишковий струм можна зменшити, збільшивши в 1,5 … 2,5 рази опір резистора R1 і використавши транзистори VT1 ??і VT2 з великим статичним коефіцієнтом передачі струму. Однак надмірне збільшення опору резистора R1 веде до збільшення падіння напруги на транзисторі VT2, тобто збільшення падіння напруги на запобіжнику в робочому режимі. Слід мати на увазі, що при напрузі харчування, що має значні пульсації, електронний запобіжник спрацьовує на піках напруги, тому середній струм через навантаження буде трохи нижче, ніж при використанні добре згладженого напруги. Транзистор VT2 необхідно встановити на невеликий тепловідвід, наприклад, на дюралюмінієва пластину розмірами 90x35x2 мм з відігнутими краями. У пристрої можна застосувати транзистори і в металевому корпусі, потрібно лише змінити конструкцію і розміри тепловідведення. Транзистор КТ817Б можна замінити на КТ815Б … КТ815Г, КТ817В, КТ817Г, КТ801А, КТ801Б, а КТ805АМ – на КТ802А, КТ805А, КТ805Б, КТ808А, КТ819Б … КТ819Г. Статичний коефіцієнт передачі струму транзисторів повинен бути не менше 45. У запобіжнику краще використовувати тріністори КУ103А з напругою відкривання 0,4 … 0,6 В.