С.Н. Опанасенко, м. Київ

(СЧ) призначений для роботи в складі портативної радіостанції з подвійним перетворенням частоти. За основу була взята схема, опублікована в [1], де детально описується принцип побудови синтезатора і його робота.

Радіостанції на 27 МГц з проміжною частотою 465 кГц мають малу вибірковість, через це прослуховуються сусідні канали. Тому СЧ, описаний в [1], перероблений для першої проміжної частоти 10,7 МГц, у ньому використані більш досконалі мікросхеми. Схема працює СЧ зображена на рис.1. СЧ забезпечує роботу радіостанції на 10 каналах. При передачі його робочі частоти складають 27150.27262,5 кГц з кроком сітки 12,5 кГц, при прийомі – 16450.16562,5 кГц, частота 1-го гетеродина нижче частот передачі на 10,7 МГц.

 

 

Опис схеми. Вузол на мікросхемі DD1 запозичений з [2]. Принцип роботи DD1 як імпульсно-частотного фазового детектора (ІЧФД) описаний в [3]. Кварцовий генератор зібраний на DD1. Конденсатор С4-підлаштування. З виходу 4 dD1 опорний сигнал з частотою 500 кГц надходить на лічильник DD2, який ділить вхідну частоту на 400. Ця частота 1,25 кГц є частотою порівняння ІЧФД, вона надходить на вхід 14 DD1.

Генератор плавного діапазону (ЦПД) виконаний на транзисторі VI1 за схемою з індуктивним трехточкі. Його частота перебудовується в режимі передачі за допомогою варікапная матриці VD1 напругою, надходять від ІЧФД через режекторний фільтр – подвійний Т-міст і ФНЧ C11R8R9CI3. Сюди ж подається через C16R10 модулююча напруга з мікрофонного підсилювача (т.3 на рис. 1).

Сигнал з ГПД надходить на істоковий повторювач, зібраний на VT3, а далі на вхід передавача (т.1 на рис.1). При прийомі використовується ГПД, вбудований в мікросхему МС3362, яка є приймачем з подвійним перетворенням частоти (на схемі не показаний).

Сигнал від ЦПД (на VT1) подається на буферний підсилювач VT2, з якого посилений сигнал надходить на дільник 10/11, виконаний на спеціалізованій мікросхемі DD3. З виходу 6 DD3 сигнал подається на тригер DD4, потім – на дільник із змінним коефіцієнтом ділення (ДПКД), який виконаний на DD8. Управління його коефіцієнтом ділення здійснюється

кодами з ПЗУ DD7. З виходу ДПКД частота, приблизно рівний 1,25 кГц, надходить на другий вхід ІЧФД (висновок 3 DD1), в якому відбувається порівняння частот і виробляється керуюче напруга для підстроювання ГПД. При рівності опорної частоти ДПКД напруга на VD1 дорівнює нулю, і перебудова ГПД припиняється.

Вузол керування перемиканням дільника 10/11 на DD3 побудований на елементах DD5.1, DD5.2, DD5.4 і лічильнику DD6. Елемент DD5.3 забезпечує переклад до нових значень коефіцієнтів розподілу для зміни частот при переході з режиму передачі в режим прийому. Тригер Шмітта на DD9.1 і DD9.2 служить для придушення брязкоту при перемиканні режимів прийом-передача. Номер каналу встановлюється перемикачем SА1.

Харчування мікросхем здійснюється через малогабаритний стабілізатор напруги +5 В на DA1. Каскади на VT1-VT3 живляться стабілізованою напругою з передавача (+5 В ТХ – рис. 1). Коди частот, записані в ПЗУ, наведені в таблиці.

Налаштування синтезатора. Цифрова частина СЧ при справних мікросхемах працює без додаткової настройки, Конденсатор С14 підбирають за чітким включенню коефіцієнта ділення 11.

Випаявши резистор R9 і розірвавши тим самим ланцюг ФАПЧ, налаштовують ГПД. На Варикап VD1 (Середня висновок) подають напругу 2,5.3 В. Підключивши до т. 1 частотомір і обертаючи сердечник котушки LI, налаштовують контур приблизно на частоту 27200 +50 кГц. Замикають ланцюг ФАПЧ і встановлюють синтезатор в режим передачі на 5-й канал. Показання частотоміра при цьому повинні засінхронізіроваться. Якщо цього не сталося, то в невеликих межах обертають сердечник котушки L1 до встановлення стабільного значення частоти. Далі, підключивши високоомний вольтметр постійного струму до керуючого висновку варикапа, вимірюють напруга при перемиканні каналів. Воно не повинно виходити за межі 1,5.4 В.

Наявність захоплення частоти кільцем імпульсної ФАПЧ контролюють осцилографом на виведення 1 DD1 (точка 5). "Картинка" на екрані при захопленні повинна бути стійкою.

Особливу увагу слід приділити регулюванню режекторного фільтра, так як при неправильній його налаштуванні відбуватиметься додаткова модуляція

 

 

ГПД частотою

порівняння 1,25 кГц. Налаштування фільтру описана в [4].

Конденсатором С4 встановлюють якомога точніше f = 27150 кГц або частоту будь-якого з 10

каналів. Резистором R10 встановлюють девіацію частоти при ЧМ не більше 3 кГц.

Конструкція і деталі. Котушка L1 намотана на малогабаритному каркасі діаметром 4 мм з сердечником діаметром 1,5 мм, містить 13 витків дроту ПЕВ-0, 25 з відведенням від 5-го витка, рахуючи від заземленого кінця, і разом з конденсатором С17 поміщена в екран. Дросель Др 22 серпня мкГн також малогабаритний. Конденсатори С7 і С8 повинні бути оксидно-напівпровідниковими типу К53-21. Типи мікросхем і транзисторів вказані на схемі (рис.1). Можна застосувати мікросхеми серії 561 і транзистори КТ315, КТЗ16, КТ368, але це призведе до збільшення розмірів друкованої плати. Як ПЗУ використані К573РФ2, РФ5, 2716, з них виберіть екземпляр з найменшим струмом споживання. Струм всієї цифрової частини СЧ складає 40.45 мА.

Як дільника DD2 можна застосувати схему,

представлену на рис.2. При використанні приймача на інших мікросхемах (К174ПС1, К174ХА26) потрібно додати ГПД, зібраний за аналогічною схемою (як на VT1, VT2). Напруга з т. 4 подається на ГПД приймача. Література

1. Стасенко В. Синтезатор для портативної радіостанції / / Радіолюбітель.-1992 .- № 10-С.18-19.

2. Васильєв В.В. для радіостанцій 27 МГц / / Радюаматор-1995 .- № 8.-С14.

3. Шило В.Л. Популярні цифрові мікросхеми. -М.: Металургія, 1989. С.274-278.

4. Малиновський Д. и на діапазон 144 МГц / / Радіо.-1990 .- № 6. -С.23-29.К