Д. Н. Марченко, м.Жовті Води

Ремонтуючи дешеві азіатські магнітоли, я зіткнувся з проблемою низької чутливості приймача їх в УКХ діапазоні. Сполучення налаштувань не принесло помітних поліпшень, тому мій вибір зупинився на антенному підсилювачі. Після перевірки декількох схем я вибрав підсилювач із загальною базою [1], з яких чутливість приймача збільшилася більш ніж в 3 рази. Правда, внаслідок перевантаження вхідних ланцюгів приймач став іноді приймати на УКВ діапазоні КВ станції. Однак це незручність завжди можна усунути зменшенням довжини телескопічної антени.

 

 

Підсилювач, схема якого показана на малюнку, монтують прямо на платі приймача з боку друкованих провідників (зазвичай на платах приймачів є ділянки фольги, електрично з'єднані із загальним проводом приймача) і підключають в розрив доріжки, що веде від перемикача діапазонів до вхідного контуру (доріжку слід видалити).

У разі самозбудження можна рекомендувати екранувати підсилювач смужкою мідної фольги або включити послідовно з контуром приймача резистор Rp. Підбираючи опір резистора Rp в межах від 1 до 50 Ом, можна домогтися зникнення самозбудження по всьому діапазону.

При підключенні підсилювача в приймач з напругою живлення, відмінним від 12 В, необхідно перерахувати опір резистора R1, виходячи з того, що на підсилювачі має бути напруга 4,5 В при струмі 2 мА. Якщо напруга живлення приймача 3-4 В, то можна замінити резистор дроселем типу ДМ0, 1 індуктивністю 50-100 мкГн, зменшити опору резисторів R2 до 150 Ом, а R3 – до 2 кОм і підібрати опір резистора R4 до отримання максимальної гучності.

Література

1. Короткохвильовий приймач / / Радіо.-1982 .- № 2.-С.28-30К.