Блок живлення (рис 2 8) забезпечує двуполярное вихідна напруга, яке можна змінювати від 5 до 25 В Максимальний

   

струм навантаження може досягати 1 А. При перевищенні цього струму або короткому замиканні по виходу спрацьовує пристрій захисту і вихідна напруга різко знижується одночасно по обом каналам. Трансформатори Т1 і Т2 включені як понижуючі, кожен з них «працює» на обидва канали. Випрямлячі виконані на діодах VD1 … VD4, випрямлена напруга згладжується конденсаторами С1 і С2 порівняно великої ємності.

На транзисторах VT1, VT2, VT10 зібраний за компенсаційною схемою стабілізатор напруги каналу позитивної полярності, а на транзисторі VT9 і стабілітрон VD5 – джерело зразкового напруги для цього стабілізатора. Вихідна напруга стабілізатора регулюють змінним резистором R5.

Транзистор VT7 і резистор R3 складають вузол струмового захисту. Коли струм навантаження перевищує задане значення, транзистор відкривається і стабілізатор напруги переходить в режим стабілізації струму. У каналі негативної полярності стабілізатор напруги зібраний на транзисторах VT4 … VT6, а вузол струмового захисту – на транзисторі VT8 і резистори R4.

   

Зразковим напругою для цього стабілізатора служить вихідна напруга стабілізатора каналу позитивної полярності, яке через резистор R7 надходить на базу транзистора VT4 Тому при зміні змінним резистором R5 напруги позитивної полярності буде змінюватися і вихідна напруга негативної полярності. Щоб ця зміна відбувалося синхронно і обидва вихідних напруги були максимально рівні, резистори R7 і R8 підібрані з однаковими опорами, а в ланцюг стабілітрона введені зустрічно-паралельно включені діоди VD6 і VD7. При нормально працюючому блоці живлення напруга, що знімається з загальної точки з'єднання резисторів відносно загального проводу, дорівнює нулю і транзистор VT3, на базу якого надходить цю напругу, закритий

Крім зазначених уніфікованих трансформаторів, в блоці можна використовувати також готові трансформатори ТС-31-1, або один трансформатор потужністю не менше 60 Вт з двома вторинними обмотками напругою по 27 … 30 В при струмі навантаження до 1 А.

Транзистор VT1 може бути КТ815А … КТ815Г, КТ603А … КТ603Г, КТ608А, КТ608Б; VT2 – КТ819А, КТ819Г, КТ805А, КТ805Б, КТ808А; VT3, VT7, VTI0 – КТ3102А … КТ3102В, КТ342В, КТ312В, КТ 3 1 5 В … КТЗ 1 травня Е; VT4, VT8 – КТЗ 107А … КТЗ 107 К, КТ361В … КТ361Е; VT5 – КТ814А … КТ814Г, КТ816А … КТ816Г; VT6 – КТ818А … КТ818Г; VT9 – КП303Д, КП303Е, КП302А, КП302Б, КП307А, КП307Б. Діоди VDI … VD4 – Д242, Д242Б, Д245, КД202А … КД202К або аналогічні потужні; VD6, VD7-КД105Б, КД105Г, КД103А, КД103Б, а також інші кремнієві випрямні діоди. Стабілітрон VD5 – КС133А, КС139А, КС147А. Потужні діоди VD1 … VD4 можна використовувати без радіаторів, а ось транзистори VT2 і VT6 необхідно встановити на радіатори загальною площею поверхні не менше 200 см2. При перевірці роботи блоку в разі необхідності змінити діапазон регулювання вихідної напруги слід підібрати резистор R6. Значення струму спрацьовування захисту можна встановити підбором резисторів R3 і R4. Друкована плата наведена на рис. 2.9,