Цей компенсаційний стабілізатор (рис. 1.1), призначений для живлення малогабаритної радіоапаратури, дуже простий. Його відрізняє мале власне споживання струму .- всього 20 … 30 мкА. Вихідний опір стабілізатора – 0,5 .. Л Ом, коефіцієнт стабілізації – більше 50, максимальний струм навантаження – 50 мА. Хорошу економічність вдалося отримати завдяки застосуванню в регулюючому елементі польового транзистора VT2 і роботі транзистора VT3 в режимі мікроструми, з цією ж метою в джерелі зразкового напруги традиційний стабілітрон замінений емітерний переходом транзистора VT4. Якщо стабілізатор передбачається використовувати з струмом навантаження більше 20 мА, транзистор VT1 необхідно забезпечити радіатором або замінити більш потужним (наприклад, КТ602Б). Якщо ж навпаки, струм навантаження не буде більше 5 мА, тоді транзистор VT1 слід підібрати із зворотним струмом колектора менше 1 мкА.

У стабілізаторі замість КП103І можна використовувати транзистори КП103К … КП103М; замість КП304А – будь-який з серії КП301; замість КТ315Б – будь-який з серій КТ315 і КТ316. Налагодження полягає в збірці транзистора VT4 до отримання на виході необхідного вихідного напруги.