Цей експериментальний трансивер працює від джерела напругою 3 В. Для нього можна використовувати дві сухі батареї типу R20. Ці елементи живлення забезпечують роботу в ефірі протягом 10 днів по 3-4 години на день. Трансивер стабільно працює при зниженні напруги живлення до 2 В, що дозволяє використовувати батареї практично до повного розряду. Принципова схема трансівера показана на рис. 25.

Для роботи обраний діапазон 21 МГц. Саме на цьому діапазоні при роботі малою потужністю – до 1 Вт – можна впевнено проводити DX зв'язку.

Технічні характеристики:

• діапазон ………………………………………… ………………………… 21 МГц

• рід ??роботи ……………………………………….. ……………. CW (телеграф)

• напруга живлення …………………………. 2-4,5 В (номінал 3 В)

• струм споживання при прийомі

при номінальній напрузі живлення ……………………… 40 мА;

• струм споживання при передачі

при номінальній напрузі живлення ……………………. 800 мА;

• чутливість приймального тракту ………………. не гірше 2 мкВ;

• вихідна потужність передавача

при номінальній напрузі живлення,

виміряна на еквіваленті 50 Ом ……………. не менше 800 мВт;

• допустимий опір використовуваної

спільно з трансивером антени …………………….. 30-100 Ом.

Проходження на цьому діапазоні набагато стабільніша, ніж на 28 МГц. А оскільки на ньому дозволена робота починаючи-

 

 

ющим радіоаматорам в багатьох країнах, кількість станцій, що працюють там телеграфом, досить велике.

Трансивер зібраний за схемою з кварцовою стабілізацією частоти, причому гетеродин працює на частоті вдвічі нижче частоти передачі. Використання кварцовою стабілізації частоти дозволило трансивер працювати при зниженні напруги живлення до 2 В. Більше того, трансивер працездатний навіть при напрузі живлення 1,8 В, але при цьому вихідна потужність знижується до 100 мВт, а чутливість падає до 20 мкВ.

Кварцев'ш генератор виконаний на транзисторі VT2 типу КТ312. Генератор харчується від стабільного напруги 1,9 В, Отриманого від параметричного стабілізатора на Стабистор VD1-VD3 типу КС107А. За допомогою, С4 здійснюється невелика перебудова по частоті: залежно від використовуваного кварцу, діапазон перебудови на діапазоні 21 МГц може досягати 20 кГц. За допомогою конденсатора СЮ проводиться відведення частоти генератора на 800 Гц в режимі передачі. Для цього під час прийому перемикач S1 ставлять в режим «налаштування» і настроюються на прийняту станцію за нульовими биениям. При переході на передачу частота трансивера буде відповідати частоті станції кореспондента.

На транзисторі VT3 зібраний підсилювач потужності гетеродина. Він забезпечує роботу змішувача на зустрічно-паралельно включених діодах VD6 і VD7, і з контуру L5C14 високочастотне напруга подається на подвоювач частоти на транзисторі VT5. Фізично для виконання цього транзистора використовується два включених паралельно польових транзистора типу КПЗОЗВ. Можна використовувати і один примірник польового транзистора з високою крутизною, при роботі з яким може бути досягнута вихідна потужність трансивера 500-700 мВт.

На польовому транзисторі VT6 типу КП902А виконаний підсилювач потужності трансивера. Транзистор знаходиться на невеликому радіаторі з алюмінію розмірами 40x40x4 мм.

На елементах C30C31L8C35C37 побудований вихідний П-контур. Оскільки при роботі на QRP важливо забезпечити мінімальні втрати потужності, в П-контурі були використані підстроєні конденсатори з повітряним діелектриком типу КПВ. Розтяганням-стиском витків котушки L8, підстроюванням контурних конденсаторів С31, С37, підбором конденсаторів С30, С35 домагаються максимальної вихідної потужності трансивера.

Вихідний каскад і подвоювач частоти живляться від перетворювача напруги на транзисторах VT11 і VT12. Перетворювач на

холостому ходу споживає струм не більше 10 мА, при підключенні потужного навантаження його ККД сягає 80%. Перетворювач забезпечує напругу 20 В у режимі холостого ходу.

Трансформатор перетворювача виконаний на феритових кільцях проникністю 2000 типорозміру К17х8х5. Первинна обмотка містить 80 + 10 + 80 витків дроту ПЕЛ діаметром 0,12 мм, вторинна – 12 + 12 витків дроту ПЕЛ діаметром 0,5 мм. Вторинна обмотка знаходиться зверху первинної, обидві обмотки рівномірно розподілені по кільцю. Якщо передбачається живити трансивер напругою 4,2-4,5 В (три нікель-кадмієвих акумулятора або три сухих елемента), то число витків первинної обмотки необхідно зменшити, наприклад, до 48 + 10 + 48 витків. Це необхідно для забезпечення надійної роботи перетворювача.

Якщо послр збірки перетворювач не працює або його струм споживання на холостому ходу буде перевищувати 10 мА, необхідно поміняти місцями кінці вторинної обмотки. Правильно працюючий перетворювач не дає перешкод при прийомі. На транзистори VT11 і VT12 в отвори кріплення до радіаторів вставлені гвинти з чотирма гайками, які виконують роль тепловідводів.

Перетворювач постійно включений в ланцюг живлення, маніпуляція трансивера здійснюється за допомогою транзистора VT10. Забезпечення телеграфної маніпуляції подачею живлення на перетворювач недоцільно, оскільки буде необхідно комутувати сільноточние ланцюга, і в елементах комутації відбуватимуться втрати потужності.

Паралельно вихідного каскаду з харчування включений генератор прямокутних коливань частотою 800 Гц, виконаний на транзисторах VT7-VT9 типу КТ315А. Під час передачі він забезпечує звуковий контроль телеграфних посилок.

Приймач побудований за схемою з прямим перетворенням частоти. Підсилювач високої частоти приймача виконаний на транзисторі VT1 типу КП303В, змішувач виконаний на діодах VD6 і VD7. Діоди включені зустрічно-паралельно, що забезпечує роботу змішувача від сигналу гетеродина за частотою вдвічі меншою, ніж частота вхідного сигналу. УВЧ ніякої наладки, крім підстроювання контурів, не вимагає.

Попередній підсилювач звукової частоти виконаний на транзисторі VT4 типу КТ3102Г. При використанні транзистора з іншим буквеним індексом доведеться підібрати номінал R9 * по відсутності самозбудження підсилювача звукової частоти. Базова ланцюг транзистора живиться від стабілізованого джерела живлення, що задає. Оптимальне посилення каскаду було при напрузі на колекторі VT4, рівному 1,8 В, при харчуванні трансивера від джерела 3 В.

Дані котушок індуктивностей трансивера

 

 

Кінцевий підсилювач звукової частоти виконаний на мікросхемі TDA7050. Ця мікросхема працює при напрузі живлення 1,6-6 В і забезпечує вихідну потужність, достатню для роботи на низькоомних навушники аудіоплеєри (32 Ом). У целйх захисту мікросхеми від виходу з ладу при замиканні одного з висновків навушників на корпус застосований розв'язують трансформатор Т1 (малогабаритний перехідною трансформатор від старого транзисторного приймача).

Вимірювальний прилад РА1, в якості якого використовується стрілочний індикатор рівня запису від магнітофона, в режимі прийому показує умовний рівень прийнятих сигналів, а в режимі передачі – рівень ВЧ напруги в антені. При рабств з узгодженою антеною і попередньої калібрування РА1 на еквіваленті 50 Ом за допомогою високочастотного вольтметра можна приблизно визначити потужність, що надходить в антену. У режимі настройки прилад показує напруга батарей живлення.

Дані котушок індуктивностей трансивера наведені в табл. 5.

Трансивер виконаний в корпусі з фольгованого склотекстоліти, його розміри 220x140x75 мм. Повний опис методики налаштування і монтажу трансивера наведено в [21].

Література:

А.П. Сім'я
500 схем для радіоаматорів (Радіостанції та трансивери)
СПб.: Наука і Техніка, 2006. – 272 с.: Іл.