Перетворювач напруги, схема якого показана на рис. 4.58, при безпомилковому монтажі не вимагає налагодження. При харчуванні перетворювача від джерела постійного струму напругою 12 В його вихідна напруга при струмі навантаження 30 мА буде близько 22 В (напруга пульсації – 18 мВ). При струмі навантаження 100 мА вихідна напруга зменшується до 21 В, а при 250 мА – до 19,5 В. Без навантаження перетворювач споживає від джерела живлення струм не більше 2 мА.

Пристрій утворюють задає генератор, зібраний на логічних елементах DD1.1 і DDI.2, буферні щаблі DD1.3, DDI.4, транзисторні ключі VT1, VT2 і випрямляч-подвоювач напруги на діодах VD1, VD2 з конденсаторами С2, СЗ. Деталі перетворювача монтують на друкованій платі, креслення якої зображений на рис. 4.59. Транзистори VT1 ??і VT2 перетворювача можуть бути будь-якими із зазначених на схемі серій, а також ГТ402В або ГТ402Г, ГТ404В або ГТ404Г. З германієвими транзисторами

   

   

вихідна напруга перетворювача буде більше приблизно на 1 В. Діоди VD1, VD3 можуть бути будь-якими іншими, розрахованими на струм більше 30 мА. Мікросхему K561JTA7 можна замінити на K561JIE5, K561JIH2 або використовувати аналогічні їм-з серій 564, К164.