Підсилювач потужності, схема якого наведена нижче, має наступні параметри:

Номінальна вихідна потужність на навантаженні 8 Ом …………….. 12 Вт

Діапазон частот ………………………………………… …………. 20 … 20000 Гц

Коефіцієнт гармонік на частоті 1 кГц ……………………….. 0,02%

Режим підсилювача встановлюється автоматично і зберігається навіть при зниженні напруги джерела живлення в 4 рази. Така некритичність до харчування досягнута застосуванням глибоких ООС по синфазної складової сигналу як в передпідсилювачі, так і у вихідних каскадах. Для надійного захисту гучномовця від постійної складової вихідного каскаду застосований автономний випрямляч, в якому, на відміну від біполярного, немає потенційної середньої точки, поєднаної з загальним заземленим проводом. Її функції по змінній складової вихідного сигналу виконує середня точка послідовно з'єднаних конденсаторів С5, С6. Балансується підсилювач потужності автоматично за рахунок підключення неінвертірующего входу-бази транзистора VT1 до середньої точки резистивного дільника напруги живлення (R2, R3). Оскільки перехідні процеси в колах з загальної постійної часу взаємно компенсуються, сигнал "гуркоту" не виникає ні при включенні і відключенні живлення, ні при коливаннях напруги мережі.

Струм спокою вихідних транзисторів VT9, VT10 стабілізується транзисторами VT11, VT12, працюючими (для колекторного струму транзисторів VT5 – VT6) як керований струмом спокою шунт. Такий транзисторний шунт не тільки захищає вихідні транзистори від струмового перевантаження, а й значно згладжує імпульси перемикання навіть в режимі мінімального струму спокою. Опис цього підсилювача наводиться в [10].

 

 

Література:

Миколаїв А.П., Малкіна М.В.
Н82 500 схем для радіоаматорів. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 143 с.