Звуковий сигнал з виходу аудіо подається на лівий і правий входи схеми (J1 і J2). Потенціометрами R1 і R2 можна регулювати рівень вхідних сигналів, а потенціометром R17 – баланс. Вхідні сигнали подаються через конденсатори С1 і С2 на неінвертуючий входи операційних підсилювачів 1С1-а і 1С1-Ь. Оскільки мікросхема IC1 працює від однополярного джерела живлення, то вихідні сигнали мають постійну складову, рівну приблизно половині напруги живлення. Вихідні сигнали операційних підсилювачів надходять на бази двох транзисторів 2N2222 (Q1 і Q2), які додатково підсилюють сигнали лівого та правого каналів. Виходи транзисторних каскадів з'єднані з базами ще двох транзисторів 2N2222 (Q3 і Q4), також підсилюють сигнали обох каналів. Пари транзисторів крім цього відіграють роль буферних каскадів.