Незважаючи на відносну простоту (рис. 1.26), цей стабілізатор имет дуже високий коефіцієнт стабілізації (близько 5000) при струмі навантаження до 0,5 А. Досягнуто це за рахунок фактичного застосування в ньому двох стабілізаторів – послідовного і паралельного. Мінімальне падіння напруги на регулюючому елементі – 1,2 В, а максимальний струм навантаження визначається початковим струмом стоку польового транзистора VT1 і коефіцієнтом посилення транзистора VT2 і може досягати 0,5 … 0,8 А.