В.Г. Нікітенко, О.В. Нікітенко, м. Київ

Як відомо, в Україні та країнах СНД до недавнього часу для стереовещанія використовувалася тільки система з полярною модуляцією (66-74 МГц). У зарубіжних странох для стерео-радіомовлення застосовується система з пілот-тоном. Так, в США і країнах Європи для цих цілей виділено діапазон 80-108 МГц, в Японії – 76-90 МГц. В останні роки систему мовлення з пілот-тоном почали іспользовоть і в Україну (Для цих цілей виділено діапазон 100-108 МГц). Оцінивши переваги роботи в новому FM-діапазоні, багато радіостанцій, що працюють в стереорежимі, стали активно його освоювати. Тільки за останні кілька років кількість таких радіостанцій у багатьох великих містах на порядок перевищила кількість працюючих у старому діапазоні УКВ-1 [8].

Схема УКВприймача з конденсаторної налаштуванням показана на малюнку. Основою є однокристальний УКХ ЧМ приймач на мікросхемі К174ХА34 (КР174ХА34, зарубіжний аналог TDA7021), включеної за типовою схемою [10-11].

Монтаж виконаний але простий друкованій платі з двостороннього склотекстоліти, яку можна виготовити в домашніх умовах за пару годин. Процес монтажу описаний в [10]. Відповідно до цієї публікації збережені і порядкові номери елементів. При монтажі особливу увагу слід приділити мінімальній довжині з'єднувальних провідників.

В ході налагодження виправлені недоліки, наявні в описаних розробках, а також внесені деякі конструктивні зміни. Для зручності монтажу для мікросхеми DA1 використана 16-контокгная DIP-панелька. Як DA2 автори застосували імпортну мікросхему МС34119Р, але можна використовувати і аналог К1436УН1. Елементи R1 … R4, С1 … С18, VT1 і DA1 розміщені на друкованій платі [10, рис.2]. Розмір плати

трохи збільшено, щоб розмістити на ній змінний Конде-сотор С18, а також додаткові елементи VT2 і УНЧ на мікросхемі DA2.

Навантаженням мікросхеми DA2 є телефон опором 16 Ом (або відповідний діномік).

Для підвищення чутливості в схемі використаний УВЧ на транзисторі VT1. Прийом ведеться на штиркової телескопічну антену WA1. Для налаштування служить конденсатор змінної ємності С18. Для придушення сигналів з частотами нижче 60 МГц на вході УВЧ застосований ВЧ фільтр C1L1C2. Вихід мікросхеми DA1 (контакти 14,15) підключений до широкосмугового підсилювача на транзисторі VT2, після чого НЧ сигнал потрапляє на ФНЧ.

Для мінімізації шумів при прийомі слабких сигналів на виході підсилювача на VT2 використаний найпростіший пасивний фільтр низьких частот (ФНЧ) на елементах R10C25 з частотою зрізу 70-80 кГц.

Після ФНЧ сигнал подається на УНЧ (DA2), включений за типовою схемою для 16-омной навантаження. Регулювати гучність можна резистором R9.

Живлення приймача здійснюється від джерела напругою 4Д .. 9 В. Як показали вимірювання, при максимальній гучності і напрузі 8 В пристрій споживає струм близько 60 мА

Мікросхема DA2 фірми Motorola має широкий діапазон напруги живлення (2 … 16 В) і низький струм споживання (3 мА при 11піт ? 3 В). Вихідна потужність не менше 55 мВт при навантаженні 16 Ом і 1) піт ? 3 В. У режимі блокування споживаний мікросхемою струм не перевищує 65 мкА. Завдяки наявності в мікросхемі DA2 диференціального входу її можна включати як за типовою схемою инвертирующего підсилювача, так і за схемою неінвертуючий з високим вхідним опором (близько 125 кОм). У цьому випадку коефіцієнт посилення близько 50, а коефіцієнт гармонік не більше 0,5% [9],

 

 

Деталі. У схемі застосовані наступні деталі. Мікросхема DA1 типу К174ХА34, КР174ХА34, TDA7021. Мікросхема DA2

– МС34119Р, К1436УН1. Транзистори VT1 ??- КТ372, KT368; VT2

– KT3102, КТ342. Резистори типу МЛТ, ОМЛТ, С2-13 потужністю 0,25-0,125 Вт, R11 – потужністю 0,5 Вт. Конденсатори С12, С21-С23 типу КМ або К53; С19, С20, С27, С28 типо К50 або К53. Ємність конденсаторів С20, С27 і С28 – від 100 до 500 мкФ. Решта конденсатори типу КТ, КЛС, КМ або К10. Конденсатор С18 ємністю 10-150 пф. Нижня (за схемою) обкладка конденсатора (спільна з С17) повинна бути 'Корпусних'. Змінний резистор R9 типу СП4-1. Котушки намотані проводом ПЕВ-2 діаметром 0,4 мм і містять: L1 – 8-9 витків на каркосе 0 5,5 мм, L2 – 5-6 витків на каркасі 0 3,5 мм для УКВ1 (66-74 МГц) або 4-5 витків для УКВ2 (88-108 МГц).

Налагодження. Спочатку встановлюють режими по постійному струму для підсилювача ВЧ але VT1, перевіряють напругу на контакті 4 DA1, режим по постійному току широкосмугового підсилювача на VT2. При максимальній напрузі джерела живлення 8-9 В на колекторі VT1 повинно бути 3-4 В, на виводі 4 мікросхеми DA1 • максимум 6 В і на колекторі VT2 3-4 В.

Перед налагодженням до приймача необхідно підключити відрізок дроту довжиною 1-2 м і процедуру налагодження вести в режимі прямої видимості родіосігнала. Вставити DA1 і DA2 в панельки. Конденсатор З20 повинен знаходиться поблизу мікросхеми DA2. Для налагодження можна використовувати осцилограф. Підключивши щуп до 'базі * або "колектору * VT2, обертають конденсатор С18 (налагодження але станції") і намагаються налаштуватися на працюючі станції, перевіряючи при цьому на екрані наявність амплітудних збурень на осцилографі, що з'являються синхронно зі звуковим сигналом радіостанції.

Межі перебудови задають підбором номіналів С15, С16 та котушки L2. Налаштування на радіостанції в FM-діапозоні (88108 МГц) буде більш простою, якщо використовувати конденсатор С18 меншою ємності (наприклад, 10-60 пФ).

Екранування частин приймача виконують тонкої мідної або латунної фольгою. При цьому екран котушки L2 – круглої форми площею близько 3 см2, який одночасно "накриває" L2-густо стоять конденсатори.