Для отримання з напруги живлення мікросхем ТТЛ (+5 В) напруг обох полярностей можна використовувати перетворювач, схема якого показана на малюнку. Його основа – задаючий генератор на логічних елементах DD1.1 і DD1.2, формує імпульси з частотою повторення близько 10кГц і шпаруватістю 2. Через буферні елементи DD1.3 і DD1.4 імпульсна напруга надходить на ключові транзистори VT1 і VT2.

 

Залежно від необхідного напруги і його полярності до колекторів цих транзисторів підключають ланцюга помножувачів з позитивним чи негативним вихідним напругою. На малюнках так само зображені навантажувальні характеристики помножувачів і залежність споживаного перетворювачем струму від струму навантаження помножувачів. У перетворювачі можна використовувати мікросхему К155ЛАЗ, транзистори серій КТ502 (VT1), КТ503 (VT2) н діоди серій КД521, Д220.