Бердник С. Л., Катрич В. А., Нестеренко М. В. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 61077, пл. Свободи, 4, Харків, Україна e-mail: Sergey. L. Berdnik @ univer. kharkov. ua

Рис. 3. Fig. 3.

III. Висновок

На закінчення відзначимо, що наведене рішення без особливих принципових труднощів поширюється на систему поздовжніх щілин у вузькій стінці прямокутного хвилеводу, на щілини, розташовані під кутом до осьової лінії хвилеводу, а також на систему щілин, розташованих на протилежних стінках хвилеводу. Збільшення кількості щілин в системі буде призводити до зростання порядку СЛАУ прямо пропорційно числу щілин незалежно від їх електричної довжини (на відміну від методу Гальоркіна) в межах зміни останньої від 0.31 до 2.75Л.

IV. Список літератури

[1] Наймушін М. П., Соболєв Б. С. Здвоєні похило-зміщені щілини. В СБ: Антени та СВЧ вузли радіотехнічних пристроїв (Свердловськ). 1976.

[2] Катрич В. А. До розрахунку матриці розсіяння системи двох щілин у прямокутному хвилеводі. Радіотехніка. 1978. Вип.47.

[3] Жіронкіна А. В., ЯцукЛ. П., Катрич В. А. Здвоєна щілину як елемент зв’язку електродинамічних об’ємів. Радіотехніка. 1993. № 1.

[4] ЯцукЛ. П., Блінова Н. К. Діапазонні властивості поздовжньої здвоєною щілини в широкій стінці прямокутного хвилеводу. Радіотехніка. 2001. № 6.

[5] Катрич В. А., Нестеренко М. В., Бердник С. Л. Метод наведених магніторушійних сил для системи поперечних щілин в широкій стінці прямокутного хвилеводу. Радіотехніка. 2003. Вип.131.

[6] Обчислювальні методи в електродинаміці / Под ред. Р. Міттри. М.: Мир, 1977.

[7] Фельд Я. Н., Бененсон С. Л. Антенно-фідерні пристрої. М.: Изд-во ВВІА ім. Жуковського, 1959. 4.2.

[8] Катрич В. А., Нестеренко М. В., Хижняк

Н. А. Асимптотичне рішення інтегрального рівняння для магнітного струму в щілинних випромінювачах і отворах зв’язку. Радіофізика і радіоастрономія. 2001. Т.6. № 3.

ANALYSIS OF ELECTRICALLY LONG LONGITUDINAL SLOTS SYSTEM IN BROAD WALL OF RECTANGULAR WAVEGUIDE

Berdnik S. L., Katrich V. A., Nesterenko М. V.

V. N. Karazin Kharkov National University 61077, Svobody Sq.,4, Kharkov, Ukraine e-mail: Sergey. L. Berdnik@univer.kharkov.ua

Abstract – The problem of coupling the electrodynamic volumes through the system of electrically long longitudinal slots in a broad wall of the rectangular waveguide is solved by the induced magneto motive forces method using the adequate basis functions.

I.  Introduction

The analysis of electromagnetic wave radiation of two linear rectangular slots arbitrary oriented relatively each other is an important problem for analysis of the waveguide-slot antenna arrays and also of complicated coupling elements in directional couplers, filters, microwave power dividers [1-5]. The most effective methods to analyze these devices are the method of moments and Galerkin method. In these methods the calculation time increases proportionally to {(A’xP)x#} [6], where N – number of slots, P – number of linearly-independent basis functions by which the unknown equivalent magnetic current is expanded in series for every slot. Many authors restrict the solution by current approximation in the form of one function only (half wave sinusoid [1,4]), for which the Galerkin method transforms to the induced magneto motive forces method. However this approximation is valid only when the ratio of slot length and operating wavelength /I is about 0.5 and isn’t valid for electrically longer slots.

II.  Main part

In this paper the problem of the electromagnetic wave radiation of the two arbitrary arranged electrically long (0.3 <2ИЛ <2.75) longitudinal slots cut in the broad wall of the rectangular waveguide (Fig.1) is solved. Approximating functions for magnetic currents in slots were obtained as a result of solving by the averaging method [8] the integral equation in terms of magnetic current in single longitudinal slot. As an example consider the problem of an electromagnetic coupling of two rectangular waveguides by means of two longitudinal slots of the identical length and width. Results of calculation are shown in Fig.2,3 as the dependences of the power transmission coefficient on electrical slot length for different slot arrangement relatively each other and waveguide walls. Comparison with like calculation data obtained by the Galerkin method confirms that solution obtained correctly describes the real physical processes in considered waveguide-slot structure.

III.  Conclusion

In conclusion, the solution obtained can be extended over the system of longitudinal slots in narrow wall of rectangular waveguide; over slots inclined about waveguide axis and also over system of slots arranged on opposite sides of a rectangular waveguide.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»