Бритко А. В., Прохоренко А. В., Дьяченко В. Н., Трембач Д. Н., Свириденко В. І., Потиліцин Н. П. Торбанов Н. А., Носов А. С.

ТОВ «Бета ТВ ком» вул. Університетська, 112, оф. 15, Донецьк Тел. / Факс: 062-381-81-85, e-mail: betatvcom@dptm.donetsk.ua

Рис. 3. Види режимів приладу LFM-500: а) основне меню, 6) вимір IMA3, в) аналіз спектра в діапазоні MMDS, г) аналіз спектра в діапазоні супутникової ПЧ, д) аналіз спектра в ТВ діапазоні, е) вимір АЧХ (мітки на візира встановлюються автоматично через 1, 10, 100 МГц в залежності від смуги огляду (FH,FK) І інформація про це відображається в нижній частині екрану); ж) вимір оптичної потужності.

Анотація – Розглядається прилад LFM-500 (вимірювач сигналів кабельного ТБ), як модифікація приладу серії LFM-400, представленого на попередній конференції (рис. 1, 2). До вже наявних функцій аналізу спектра в діапазоні зворотного каналу 5 … 65 МГц, прямого каналу 48 … 862 МГц, супутникового ПЧ 950 … 2150 МГц, діапазону MMDS 2400 … 2700 МГц, вимірювання АЧХ 5 … 1000 МГц, вимірювання інтермодуляційних спотворень підсилювачів доданий вимірювач оптичної потужності (довжина хвилі 1310 нм, 1550 нм) і забезпечена можливість встановлення телеметричної зв’язку (по прямому і зворотному каналу) між двома вимірниками. У статті наведені використовувані в новому приладі технічні рішення.

Рис. 1. Передня панель вимірювача LFM-401 (габаритні розміри: 90x210x225, вага: 3,6 кг, робота від внутрішнього акумулятора протягом 4 год).

Fig. 1. LFM-401 front panel (dimensions 90x210x225 mm; weight 3.6 kg; 4-hour operation using its inner accumulator)

Puc. 2. Передня панель вимірювача LFM-500 (габаритні розміри: 100x260x225, вага: 4,6 кг, робота від внутрішнього акумулятора протягом 2 год). 1 – вхід ТВ діапазону, вимірювання АЧХ і IMA (роз’єм N-muna); 2 – вхід для MMDS і SAT діапазону (роз’єм N-muna); 3 – вихід опорного сигналу для вимірювання АЧХ і IMA (роз’єм N-muna); 4 – оптичний вхід (роз’єм SC / APC), 5 – волкодер.

Fig. 2. LFM- 500 front panel (dimensions 100x260x225 mm; weight 4.6 kg; 2-hour operation using its inner accumulator). 1 – TV range input, AFC and IMA measurement (N-connector); 2 – MMDS and SAT range input (N-connector); 3 – reference signal output for AFC and IMA measurement (N-connector); 4 – optical input (SC/APC-connector); 5 – rotary optical encoder

I Введення

Широкі можливості приладу (дозволяють проводити пуско-налагоджувальні роботи в кабельних мережах будь-якого ступеня складності) зажадали забезпечення зручності роботи з приладом. Простота вибору режимів в новому приладі забезпечується двома волкодерамі «Режим» і «Параметри режиму», а також додатковими «Меню» в кожному з обраних режимів див. рис. 3, що спричинило за собою збільшення РКІ екрану з 60×32 мм = 128х64 пікселя на 81×62 мм = 320х240 пікселів.

Fig. 3. LFM-500 modes: a) the main menu; b) IMA measurement; c) MMDS spectrum analysis; d) satellite IF range spectrum analysis; e) TV spectrum analysis; f) AFC measurement (marks on the sight are set automatically through 1, 10, 100 MHz depending on band width (Fi Ff), the information is in the lower screen part; g) optical power measurement

Лінза (значок РЯ1) в режимі аналіз спектра в діапазоні MMDS дозволяє виявляти «короткочасні» сигнали типу Ethernet (встановлюється смуга огляду 8 або 16 МГц, фільтри ПЧ 0,5 або 8 МГц); в діапазоні супутникової ПЧ дозволяє виявляти сигнали типу DECT (смуга огляду 22 МГц, фільтр ПЧ 0,5 МГц); в ТВ діапазоні дозволяє зміщувати спостережуваний на ЖКИ екрані спектр вправо або вліво по 1 МГц. Суть «сканування з накопиченням »полягає в тому, що зміна інформації на ЖКИ екрані по кожній i-ой складової відбувається тільки якщо її знову виявлений рівень більше рівня i-ой складової, виміряної на попередній (Їх) розгортці (ах).

II Основна частина

Оптична частина. В якості оптичного приймача в приладі LFM-500 використовується фотоприймач ТФД-1000 на основі InGaAs / lnP-pin фотодіод (НПП «тілах», Москва), що підключається безпосередньо до логарифмическому підсилювача AD8304 (динамічний діапазон мікросхеми 160 дБ, смуга від DC до 10 МГц-Analog Device, USA). Прилад відкалібрований в діапазоні +20 дБм мінус 30 дБм. Даний діапазон вибраний з таких міркувань: в кабельному ТБ передача по оптоволокну групового сигналу прямого каналу в смузі частот 48-860 МГц здійснюється за допомогою амплітудної модуляції DFB лазера, а прийом ведеться за допомогою фотоприймача на p-i-n фотодіоді (на InGaAs).

При використанні pin фотодіода з темнова струмом 5 нА, чутливістю 0,86 А / Вт на довжині хвилі 1310 нм і поступаемой оптичної потужністю 2 мВт промодулірованной одним ТВ каналом з індексом модуляції 1% на канал (змінити оптичні потужності за рахунок модуляції складе 20 мкВт, тоді при 50 каналах індекс оптичної модуляції з урахуванням пікфактора буде близький до 20%. Електрична потужність, що підводиться до лазеру при 50 каналах в порівнянні з одним каналом буде збільшена в 50 разів, а пікова ДРПІк в 500 разів, але тому зміни оптичної потужності прямопропорційно струму або напрузі, то зміна оптичної потужності збільшиться в ^ £ РШК= < ! 500 = 23 рази = 20%) відношення сигнал / шум складе:

Рис. 6. Інформація на індикаторі GSR-200 після встановлення телеметричної зв’язку з LFM-500.

Fig. 6. The information on GSR- 200 indicator after telemeter connection with LFM- 500

Час очікування зв’язку може доходити до 1 хв. Після встановлення зв’язку в GSR-200 натискається кн. “СПЕКТР”. При цьому LFM-500 виробляє багаторазове сканування (з накопиченням) спектра зворотного каналу (Що дозволяє виявити як статичні, так і динамічні перешкоди), а отримані дані передає в GSR-200 для відображення їх на ЖКИ (рис. 7).

Рис. 7. Спектрограма зворотного каналу, відображається на індикаторі GSR-200.

Fig. 7. Return path spectrogram on GSR- 200 indicator

Оператор визначає вільні від перешкод частотні ділянки ОК і заносить їх у GSR-200 за допомогою кн. “НАСТР” (з кроком 1 МГц), а також задає рівень вимірювального сигналу (від 80 дБ / мкВ до 110 дБ / мкВ з кроком 1 дБ) за формулою:

Um3m = Ua + Utect, де Ua – необхідний рівень сигналу в точці А для надійної роботи зворотного каналу (наприклад 80 дБ / мкВ); Utect – ослаблення по тестовому відведення магістрального підсилювача (наприклад, 20 дБ). Тоді, 11ізм = 100 дБ / мкВ.

При натиснутій кнопці “АЧХ” GSR-200 формує вимірювальний сигнал із заданими параметрами, а LFM-500 виробляє передачу заміряних значень цього сигналу в напрямку GSR-200, де ці значення відображаються на ЖКИ, рис. 8.

Рис. 8. АЧХ зворотного каналу, відображається на індикаторі GSR-200.

Fig. 8. Return path AFC on GSR- 200 indicator

Оператор за допомогою регулювання “per. усил. обр. каналу “в магістральному підсилювачі домагається, щоб рівень АЧХ в точці А” коливався “біля заданого рівня» 80 дБ / мкВ.

Далі GSR-200 підключають до тестового відводить друге магістрального підсилювача. Регулюванням “усил. обр. каналу “у другому магістральному підсилювачі домагаються, щоб рівень сигналу по зворотному каналу в точці А був 80 дБ / мкВ і.т.д. Прилад дозволяє зберегти поточні налаштування в пам’яті приладу для подальших вимірювань.

Ill Висновок

Модернізація приладу LFM-400 розширила функціональні можливості приладу, додатково звільнивши на передній панелі місце, достатнє для встановлення ще одного ЖКИ монітора (кольорового) для візуального контролю переданих ТВ програм.

IV Список літератури

[1] Морозов А. А., Прохоренко А. В., Дьяченко В. Н. Багатофункціональний вимірювальний прилад для кабельного телебачення – 13-а Міжнародна Кримська конференція «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології », Севастополь, 2003, С. 65-68.

MULTIFUNCTIONAL MEASURING DEVICE FOR CTV

Britkov A. V, Prohorenko A. V., Dyachenko V. N.

Trembach D. N., Sviridenko V. I., Gorbanov N. A.

NosovA. S.

Betatvcom Ltd 112, Universitetskaya str., office 15, Donetsk, Ukraine Tel/fax: 062-381-81-85 E-mail: betatvcom @dptm. donetsk. ua

Abstract – LFM-400 device was presented at the previous conference. As its modification LFM-500 has optical power meter added and there is an opportunity to set telemeter connection between the devices.

Optical power meter range is from – 30 to + 30 dBm. The opportunity of telemeter connection setting allowed using LFM- 500 for cable net return path adjustment.

The modernization of LFM-400 widened the device functional possibilities. It released the additional place on the front panel enough to set one more LCD monitor (full-color) for TV programs’ visual control.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»