Ржевцева Н. Л. Севастопольський національний технічний університет Севастополь – 99053, Україна Тел.: (0692) 235057, e-mail: library@sevgtu.sebastopol.ua

Анотація – У статті розглядаються питання інформаційного забезпечення навчального та наукового процесу в бібліотеці Севастопольського національного технічного університету. Висвітлюється досвід роботи бібліотеки з базами даних (БД) EBSCO Publishing, у проекті ІНТАС.

I. Вступ

Діяльність сучасного університету завжди нерозривно пов’язана з бібліотекою. Саме університетська бібліотека є тією ланкою, яка забезпечує навчальну і наукову діяльність університету, і саме від її ресурсів і послуг залежить якість навчання та наукових досліджень у ВНЗ. Впровадження нових технологій дозволило бібліотекам значно розширити спектр послуг, що надаються користувачам, перш за все – це надання електронної інформації для студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу. Це повинна бути якісна і надійна інформація.

II. Основна частина

В даний час існує величезна кількість достовірних ресурсів, на які можна посилатися, цитувати, використовувати в навчанні та професійній діяльності. Це сайти з інформаційних послуг і бібліотечної справи (як проводити пошук в Інтернет – http://vwvw.freepint.com/ gary/worldbankimf1.htm), загальну інформацію про достовірних наукових ресурсах – http://www.harrassowitz.de/top_resources/ejresquide.ht ml, http:www.istl.org) [1]. Але є й інші можливості, наприклад, підписка на електронні журнали. Така можливість відкрилася для бібліотек Україні в 1999 р. по гранту Міжнародного фонду «вщ-родження», коли був оплачений доступ до повнотекстових електронних журналів видавництва Springer Verlag (більше 400 назв журналів). Друга можливість – участь у проекті «elFL в Україну», з доступу до наукових БД американської компанії EBSCO Publishing (http://search.epnet.com/), що надає доступ до наступних ресурсів:

Business Source Premier – найбільшої в світі повнотекстової базою даних по бізнесу. Business Source Premier містить повні тексти понад 3600 наукових журналів по бізнесу, включаючи повні тексти близько 1050 рецензованих публікацій по бізнесу. Ця база охоплює практично всі предметні області, пов’язані з бізнесом та іншими науками, наприклад, журнали ведучого електротехнічного видавництва IEE – Інституту електроенергетики. Вона містить повні тексти (у форматі PDF) з 300 найбільш авторитетних наукових журналів за період з 1922 р. по теперішній час;

MasterFILE Premier – багатопрофільна база даних, створена спеціально для публічних бібліотек, містить повний текст майже 1950 публікацій загальної спрямованості за період з 1975 р. по теперішній час. Охоплюючи практично всі предметні області загальної спрямованості, MasterFILE Premier включає також повні тексти 316 довідників, близько 88000 біографій, 83500 документів з першоджерел і колекцію зображень, що складається з 107 000 фотографій, карт і прапорів;

Newspaper Source містить окремі повні тексти з 180 регіональних газет США, міжнародних газет, газетних смуг та інших джерел, а також покажчики та реферати національних газет;

Regional Business News містить вичерпні повнотекстові матеріали регіональних публікацій з бізнесу. Regional Business News охоплює 75 наукових журналів, газет і стрічок новин з усіх столичних і периферійних регіонів на території США;

Academic Search Premier є найбільшою в світі академічної мультидисциплінарної базою даних, містить повні тексти понад 4000 наукових публікацій, включаючи повні тексти 3100 рецензованих наукових журналів. База даних охоплює практично всі області академічних досліджень і містить інформацію за період з 1975 року по теперішній час;

Health Source: Nursing / Academic Edition містить майже 600 повнотекстових наукових журналів, фокусуючих увагу на багато медичних дисципліни. Health Source: Nursing / Academic Edition також включає реферати та покажчик для більш ніж 850 журналів;

MEDLINE містить авторитетну медичну інформацію з медицини, догляду за хворими, стоматології, ветеринарії, системі охорони здоров’я, доклінічних науках і багато іншого. База MEDLINE, створена бібліотекою National Library of Medicine, дозволяє користувачам здійснювати пошук рефератів в більш ніж 4600 поточних біомедичних журналах;

ERIC – Інформаційний освітній центр ERIC містить понад 2200 дайджестів, а також посилання на додаткову інформацію, описи та реферати з більш ніж 980 освітніх та пов’язаних з утворенням журналів;

За допомогою БД Health Source – Consumer Edition можна шукати інформацію по багатьом темам охорони здоров’я, включаючи медичні науки, науку про їжу і харчування, догляд за дитиною, спортивну медицину й загальне охорону здоров’я. Health Source – Consumer Edition відрізняється наявністю функції пошуку по повному тексту з 190 журналів, включаючи Consumer Reports on Health і Men’s Health, а також рефератів і покажчиків для більш ніж 205 публікацій по загальному охорони здоров’я, харчування та професійному охорони здоров’я;

Clinical Pharmacology забезпечує доступ до новітніх коротким і призначеним для використання в клінічній медицині монографій про медикаменти по всіх ліків, що відпускаються за рецептом в США, рідко зустрічається трав’яним і дієтологічні добавкам, лікам, які продаються без рецепту, а також новим і знову розробляються ліків.

American Humanities Index компанії Whitston Publishing – це колекція бібліографічних посилань на літературні, наукові і творчі журнали, що публікуються в США і Канаді. Ця база даних містить понад 700 журналів, опублікованих з 1975 р. по теперішній час. Ці ресурси активно використовуються користувачами бібліотек Україні.

Нижче наведена статистика звернення СевНТУ до БД EBSCO Publishing за 2002-2004 рр.., за період з січня по квітень 2004 року та 13 найбільш використовуваних журналів.

SSTU Usage Report 2002-2004 Site: SEBASTOPOL STATE TECHNICAL UNIV Detail Level: site Period: January 2002 – April 2004

Site

Count

Searches

Total

Full

Text

PDF

Full

Text

HTML

Full

Text

Astract

SEBAS

TOPOL

STATE

TECH

NICAL

UNIV

742

945

2098

1379

719

1295

Totals

742

945

2098

1379

719

1295

SSTU Usage Report 2004 Site: SEBASTOPOL STATE TECHNICAL UNIV Detail Level: site Period: January 2004 – April 2004

Site

Count

Searches

To

tal

Full

Text

PDF

Full

Text

HTML

Full

Text

Astract

SEBASTOPOL STATE TECHNICAL UNIV

228

348

433

395

38

588

Totals

228

348

433

395

38

588

SSTU Title Usage Report Site:SEBASTOPOL STATE TECHNICAL UNIV (Database: All) Pe- riod:January 2002 – April 2004

Title:

IEE Proceedings — Microwaves, Antennas & Propagation

Ecological Psychology

IEE Proceedings — Circuits, Devices & Systems

IEE Proceedings — Control Theory & Applications

Management Science

Mortgage Banking

Journal of Retailing

IEE Proceedings — Communications

Operations Research

Journal of Marketing Research (JMR)

Journal of Consumer Research Marketing Science

IEE Proceedings — Generation, Transmission & Distribution

Крім доступу через мережу Інтернет двічі на рік бібліотека отримує БД EBSCO Publishing на лазерних дисках. Все БД на CD розміщені на сервері бібліотеки і доступні для користувачів в комп’ютерному залі. Бібліотека провела презентацію баз даних EBSCO для співробітників, аспірантів та інших потенційних користувачів. Постійно розсилаються інформаційні листи на кафедри університету, визначилося коло ядерних журналів для університету (наприклад, журнали ведучого електротехнічного видавництва IEE – Інституту електроенергетики). В даний час бібліотека приступає до роботи з опису тих статей, якими на прохання ППС бібліотека поповнює свою електронну БД виконаних замовлень. У квітні поточного року проведено семінар «Електронні ресурси для науки та освіти», в якому взяли участь бібліотечні працівники, представники EBSCO Publishing, «1нформатю-Консорц1ум», викладачі та аспіранти університету.

Ще одна можливість для бібліотек представилася в 2003 р. – участь у проекті ІНТАС, MIC і TIB – Технічна бібліотека Ганновер «Електронна наукова інформація для бібліотек та наукових організацій» (Http://tib.miclibrary-intas.ru/). За цим проектом бібліотеки мають доступ до повнотекстових журналів видавництв Springer (близько 500 журналів) та Blackwell (близько 330 журналів) з природничих і гуманітарних наук; до Бібліотеці електронних журналів (близько 4000 журналів). Організовано також доступ до зарубіжних наукових бібліографічних баз даних Zentrallblatt of Mathematik, Етос (Електронний покажчик змісту журналів). Здійснюючи пошук в електронному каталозі Центральної Технічної бібліотеки Німеччини (тиб) в рамках проекту бібліотеки замовляє копії статей безкоштовно, використовуючи сервіс «Електронна доставка документів »(http://tiborder.gbv.de).

III. Висновок

Розглянуто організація інформаційного забезпечення навчального процесу і наукової роботи в бібліотеці Севастопольського національного технічного університету.

IV. Список літератури

[1] Васильєв О. Як Забезпечити науково Иформац1ею су-часно унпверсітет? / 0. Васильєв, О. CeriH, Т. Ярошем-ко / / Вища школа. – 2003. – № 1. – С.51 -61.

[2]  http://www.freepint.com/gary/worldbankimf1 .htm

[3]  http://www.isti.org

[4]  http://search.epnet.com

[5]  http://tiborder.gbv.de

ELECTRONIC MAGAZINES IN ASSISTANCE TO SCIENCE AND EDUCATION

Rzhevtseva Natalia L.

Sevastopol National Technical University Sevastopol 99053, Ukraine e-mail: library@sevgtu. sebastopol. ua

Abstract – This article is considered with the questions of informational support of tutorial and scientific processes in the SevNTU library. It represents experience of the library work with EBSO DB Publishing, in the INTAS project.

ПРО ХІД РОБІТ НАД ПРОЕКТОМ ВИДАННЯ Енциклопедичний словник «СВЧ-ТЕХНІКА І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ». ВИПУСК КЕРІВНИЦТВА ДЛЯ СКЛАДАННЯ Словник

Єрмолов П. П. ТОВ «Севастополь-інформ», Видавниче підприємство «Вебер» А / я 240, Севастополь – 99057, Україна www.dictionary.sinfo.net.ua, e-mail: yermoiov@sinfo.net. ua

Анотація – У доповіді повідомляється про черговий крок у розвитку ідей, про які повідомлялося на КриМіКо’2003

[1] – випуск керівництва для складання словника енциклопедичного словника «СВЧ-техніка та телекомунікації»

[2]. Розглядається структура словника і ідеологія формування словника першого тому, що грунтується на стандартах освіти РФ по 16 спеціальностям радіотехнічного, телекомунікаційного і прилеглих до них напрямів [3-6]. Обговорюються принципи формування авторського колективу, питання створення програмно-інформаційного комплексу, що забезпечує управління видавничим проектом створення словника, а також мережеві аспекти проекту.

I. Вступ

Основним підсумком минулого з моменту публікації повідомлення про початок проекту [1] є підготовка і випуск керівництва для складання словника енциклопедичного словника «СВЧ-техніка та телекомунікації» [2].

Про важливість та складність етапу формування словника словника було сказано в першій доповіді, присвяченому справжньому проекту [1], і якщо б не була зроблена орієнтація на існуючі стандарти освіти [3-6], то, напевно, було б дуже складно вже на початку цього проекту не «потонути» в дискусіях.

Однак, незважаючи на офіційний статус цих документів, викликає здивування не тільки і не стільки наявність в них різного роду помилок і друкарських помилок, як те, що може бути названо відсутністю єдності термінології та абревіатур. Тому широке обговорення в рамках роботи над словником повинно усунути ці суперечності або компромісним шляхом (за допомогою статей-відсилань) їх згладити.

II. Відмінні особливості проекту

Можна виділити наступні відмітні особливості проекту видання словника:

1. До роботи над словником видання та безпосередньо статтями словника планується залучити найширше коло науковців і фахівців, тобто передати досвід не одного якогось університету або школи, яким би не значним і відомим не був цей досвід.

2.Об’ем видання (300-350 авторських аркушів) і широта охоплення матеріалу (див. розділ III) не мають прецедентів у тій галузі знань, якій присвячено видання.

3.Шірокое використання в проекті мережевих і комп’ютерних технологій (див. розділ V).

III. Структура словника

При всій привабливості наскрізного побудови словникових статей вибір все-таки зроблений на користь наступної структури:

1 – й том – це частина словника, словник якої буде складено на основі стандартів [3-6] і додаткових матеріалів аналогічного характеру, які з’являться в процесі створення словника (Мається на увазі матеріали з практики університетів як Російської Федерації (вивчаються в рамках дисциплін спеціалізацій та факультативів), так і університетів інших країн Співдружності, в першу чергу Білорусі та Україні. Крім цього, у першому томі планується також розмістити статті про університети, які ведуть підготовку фахівців з радіотехнічним, телекомунікаційним, а також прилеглим напрямками.

2 – й том: словник цього тому складається таким чином, щоб розкрити більш вузькі питання, а також показати видимі в даний час напрямки розвитку СВЧ-техніки і телекомунікацій. Планується, що в роботі над цим томом в першу чергу будуть брати участь ті ж фахівці, які готують статті першого тому.

третього тому міститиме статті про підприємства, статті-персоналії, статті про періодичні видання і видавництвах, статті про конференціях, виставках, конгресах, статті про видатних історичні події, статті про науково технічних товариства та ін.

Така структура словника виправдана як зручністю його використання, так і міркуваннями економічного характеру (мається на увазі те, що у фінансуванні видання 1-го і 2-го тому візьмуть участь зацікавлені в цьому університети).

IV. Зміст керівництва

У першому (самому об’ємному) розділі керівництва, що стосується складання словника 1-го тому, містяться словникові статті (що мають характер статей-довідок) по 120 спеціальних дисциплін і відповідним їм наступним 4-м напрямам освіти (підкреслено) і 16-ти спеціальностей [3-6]:

654100 – Електроніка та мікроелектроніка:

071400 – Фізична електроніка;

200100 – Мікроелектроніка і твердотільна електроніка;

200300 – Електронні прилади та пристрої;

200500 – Електронне машинобудування;

654200 – Радіотехніка:

200700 – Радіотехніка;

201500 – Побутова радіоелектронна апаратура;

201600 – Радіоелектронні системи;

201700 – Кошти радіоелектронної боротьби;

071500 – Радіофізика та електроніка;

654300 – Проектування і технологія електронних засобів;

200800 – Проектування та технологія радіоелектронних засобів;

654400 – Телекомунікації:

071700 – Фізика і техніка оптичного зв’язку;

200900 – Мережі зв’язку і системи комутації;

201000 – Багатоканальні телекомунікаційні системи;

201100 – Радіозв’язок, радіомовлення і телебачення;

201200 – Засоби зв’язку з рухомими об’єктами;

201800 – Захищені системи зв’язку.

Для зручності роботи з досягнення єдності термінології та абревіатур дисципліни розбиті на наступні 11 груп:

1. Фізика матеріалів і процесів;

2. Моделювання та проектування;

3. Технологія;

4. Прилади та пристрої;

5. Електродинаміка, антенно-фідерні пристрої та поширення радіохвиль;

6. Обчислювальні пристрої і мікропроцесори;

7. Генерування та формування сигналів;

8. Прийом, перетворення і обробка сигналів;

9. Телебачення, відео-та аудіовізуальна техніка;

10. Радіотехнічні системи;

11. Телекомунікації.

В кінці кожного розділу, присвяченого певній групі дисциплін, залишена осередок для доповнення (при необхідності) цієї групи дисципліною, що вивчається в рамках дисциплін спеціалізацій та / або факультативів, а також таблиця, в яку вносяться пропозиції щодо формування словника (назва та категорія статті, рекомендований автор статті, реквізити автора та ін.).

Розділи керівництва, що стосуються складання словника 2-го і 3-го тому, містять тільки таблиці.

В додатках до керівництва наведені зразки словникових статей різних категорій та публікації, що стосуються цього проекту.

Пропозиції щодо формування словника словника будуть прийматися також через мережу Інтернет (про це див нижче в розділі V).

Формування авторського колективу

Під час дискусії по доповіді [1] було дуже правильно відзначено, що в дуже чому доля словника буде залежати від того, наскільки правильно буде сформовано його авторський колектив. Тому дуже важливим є те, що очолювати експертну раду, яка формує авторський колектив словника, будуть відомі вчені: завідувач кафедрою «Радиопередающие і антеннофідерние пристрої» Московського державного авіаційного інституту, лауреат Державної премії СРСР і Премії Ради Міністрів СРСР, заслужений діяч науки і техніки Російської Федерації, доктор технічних наук, професор Д. І. Воскресенський і завідувач кафедрою засобів телекомунікацій та директор НДІ телекомунікацій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», лауреат Державних премій СРСР і Україна, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор М. Є. Ільченко.

VI. Програмно-інформаційний комплекс і мережеві аспекти проекту

До теперішнього часу сформульовані основні вимоги до програмно-інформаційного комплексу, який повинен забезпечувати управління видавничим проектом створення словника. Комплекс повинен забезпечувати:

– ведення словника в алфавітному і тематичному розділах;

– ведення бази даних статей словника відповідно до словника;

– ведення бази даних авторів статей;

– ведення бази даних авторських договорів на написання словникових статей та відповідних актів виконання договірних зобов’язань;

– ведення бази даних договорів кураторів розділів та відповідних актів виконання договірних зобов’язань;

– відстеження станів виконання статей;

– ведення банку ілюстрацій, пов’язаних зі словниковими статтями;

– створення та налагодження зведеної бібліографічної довідкової інформації видання з подстатейной бібліографії;

– створення покажчиків словника, що забезпечують зручну угруповання і доступ до інформаційних блоках словника;

– здійснення сервісних функцій управління проектом (одержання статистики по виконанню проекту);

– забезпечення управління проектом та моделювання стадій виконання проекту.

Супровід проекту, а також надання хостингу та виділеного каналу зв’язку для функціонування проекту буде вироблено підприємством «Севастополь-інформ» (нині розпочав роботу сайт www.dictionary.sinfo.net.ua).

VII. Висновок

Основним підсумком роботи в 2003-2004 р. над проектом видання енциклопедичного словника «СВЧ-техніка та телекомунікації» став випуск посібника для складання словника [2].

Автор дякує проф. Воскресенського Д. І., чл.-кор. НАН України, проф. Ільченко М. Є., проф. Братчикова А. М. та кандидата технічних наук, доцента Шелковникова Б. Н. за корисні консультації в процесі роботи над проектом.

VIII. Список літератури

[1] Воскресенський Д. І., Ільченко М. Е. Єрмолов П. П.

Про проект видання енциклопедичного словника «СВЧ-техніка та телекомунікації». – В кн.: 13-а Міжнародна Кримська конференція «СВЧ техніка і телекомунікаційні технології» (КриМіКо’2003). Матеріали конференції [Севастополь, 8-12 вересня 2003 р.]. – Севастополь: Вебер, 2003, с. 826-828.

ISBN 966-7968-26-Х, IEEE Cat. Number 03ЕХ697.

[2] Керівництво для складання словника енциклопедичного словника «СВЧ-техніка та телекомунікації». Сост. П. П. Єрмолов. – Севастополь: Вебер, 2004. -60 С. ISBN 966-7968-71-5.

[3] Гесударственний освітній стандарт вищої професійної освіти. Напрям підготовки 654100 – Електроніка та мікроелектроніка.

– М., 2000. – 44 с.

[4] Гесударственний освітній стандарт вищої професійної освіти. Напрям підготовки 654200 – Радіотехніка. – М., 2000. – 43 с.

[5] Гесударственний освітній стандарт вищої професійної освіти. Напрям підготовки 654300 – Проектування і технологія електронних засобів. – М., 2000. – 25 с.

[6] Гесударственний освітній стандарт вищої професійної освіти. Напрям підготовки 654400 – Телекомунікації. – М., 2000. – 55 с.

ON THE CURRENT STATUS OF THE ‘MICROWAVE TECHNOLOGY AND TELECOMMUNICATIONS’ ENCYCLOPEDIA PUBLISHING PROJECT. RELEASE OF A GUIDE TO COMPILING A GLOSSARY

Yermolov P. P.

Sevastopol-lnform Ltd ‘Weber’ Publishing Company Box 240, Sevastopol, Ukraine, 99057 www. dictionary, sinfo. net. ua e-mail: yermolov@sinfo.net.ua

Abstract – The paper reports on current developments in implementing the project reported at CriMiCo 2003 [1]: publishing a guide to compiling a glossary for the ‘Microwave Technology and Telecommunications’ Encyclopedia [2]. The Encyclopedia structure and the ideology of composing the glossary for the first volume are reviewed. This ideology is based on the Russian Federation educational standards for 16 trades in radio engineering, telecommunications and adjacent profiles [3-6]. Also discussed are the principles behind selecting the team of writers, issues related to setting up a software suite that would support the editorial project of producing the Encyclopedia, as well as networking aspects of the project.

I.  Introduction

The importance and difficulty of compiling the Encyclopedia glossary were dwelt upon in the first report dedicated to this project [1], and had not the orientation been made to the existing educational standards [3-6], it would have been very hard not to get lost in arguments at the very launch of the project.

However, despite the official status of these documents, one cannot but be surprised not merely by various errors and misprints contained in them, but by a situation that is best described as the absence of unified terms and acronyms. In view of this a wide discussion in the course of the Encyclopedia development should resolve these contradictions or smooth them over by means of a compromise (use of reference entries).

II.  Distinctive features of the project

The Encyclopedia publishing project has the following distinctive features:

1.The widest pool of scientists and experts is going to be recruited to compiling the glossary and the Encyclopedia itself, which would go beyond the experience of a single university or school, however significant and well-known this experience might be.

2.The bulk of the edition (300-350 author’s sheets) and wide coverage (see Section III) are unprecedented in that area of knowledge on which the Encyclopedia is focused.

3.Extensive implementation of networking and computer technologies in the project (see Section VI).

III.  Structure of the Encyclopedia

However attractive a continuous layout of entries might look, the choice has been made in favor of the following structure:

Volume 1. This is a part of the Encyclopedia whose glossary would be based on the standards [3-6] and similar additional materials that are likely to emerge in the process of the glossary compilation (ie material accumulated in the practice of

Russian and other CIS universities, primarily in Belarus and Ukraine, and studied within the framework of specialized and optional disciplines). Apart from that, Volume 1 is scheduled to include articles on the universities that train professionals in radio engineering, telecommunications and adjacent profiles.

Volume 2. The glossary of this volume is to be compiled in such a way as to focus on more specialized issues and also to highlight the emerging avenues of development in microwave equipment and technology. Scientists engaged in editing entries for Volume 1 are expected to prepare the greater part of this volume.

Volume 3 would contain articles on businesses, biographical entries, articles on periodicals and publishing houses, conferences, exhibitions, congresses, prominent historical events, scientific and technological societies, etc.

Such structure of the Encyclopedia is justified both in terms of convenient use and by economic considerations (Volumes 1 and 2 are expected to be sponsored by universities interested in the project).

IV.  Contents of the guide

Section 1 of the guide on compiling the Volume 1 glossary would contain dictionary entries (in the form of reference entries) on 120 specialized branches of science and four respective educational profiles [3-6]:

654100 – Electronics and microelectronics;

654200 – Radio engineering;

654300 – Electronic devices design and technology;

654400 – Telecommunications.

V.  Selecting the team of writers

The advisory panel in charge of selecting the team of writers would be headed by prominent scientists: Professor D. I. Voskre- senskiy, D. Sc., Head of the Transmitter and Antenna-Feeder Devices Department at the Moscow State Aviation Institute, winner of the USSR State Prize for Science and Technology, and Professor M. Ye. Ilchenko, D. Sc., Head of the Telecommunication Facilities Department and Director of the Telecommunications Scientific Research Institute, ‘Kyiv Polytechnic Institute’ National Technical University of Ukraine, winner of the USSR and Ukrainian state prizes for science and technology, Honored Science and Technology Worker of Ukraine, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine.

VI.   Software suite and networking aspects of the project

By now basic requirements have been outlined for the software suite that is intended to manage editorial aspects of the Encyclopedia publication.

Support of the project, as well as hosting and providing a dedicated communication link for the project will be undertaken by ‘Sevastopolinform’ company (the www.dictionary.sinfo.net.ua site is already operational).

VII.  Conclusions

The main result of working in 2003-2004 on the edition of the ‘Microwave Technology and Telecommunications’ Encyclopedia was the publication of the guide to compiling a glossary [2].

The author would like to thank Professor D. I. Voskresenskiy; Professor M. Ye. Ilchenko, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine; Professor A. N. Bratchikov, and Associate Professor B. N. Shelkovnikov, C. Sc., for their invaluable advice in the course of the project implementation.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»