Вічкань А. В., Мельяновскій П. А. Інститут радіофізики та електроніки ім. А. Я. Усикова НАН України Вул. Ак. Проскури, 12, Харків – 61085, Україна Тел.: +3 (8057) 744-83-83, e-mail: apertura@ire.kharkov.ua

резонансного контуру, узгодженого контуру з лінією передачі; q Qk _ добротність резонанс-

з 2

ного контуру, погодженого з лінією передачі.

імпедансна і відбивна частотна характеристики резонансного контуру істотно відрізняються один від одного в області резонансної частоти vK = 0. | ZK | Має пологий максимум при vK = 0,

а | Г |-гострий мінімум при vc = 0.

Фазова характеристика імпедансу Z до в точці

VK має нахил, пропорційний vK ; Фазова

характеристика коефіцієнта відображення при

Vc = 0 змінюється на 180 °. Зазначені відмінності

амплітудних і фазових частотних характеристик

Zj-(vc) І Гдоз) Дозволяють по іншому проводити

вимірювання параметрів контуру і комплексної діелектричної проникності (КДП) речовини в ємнісний осередку (рис. 1).

де _ /00, f()s -Резонансні частоти контура із заповненою і незаповненою осередками відповідно; fiо, fle-Частоти контуру з незаповненою і заповненої осередками при фазовому зсуві + 45 ° коефіцієнта відбиття; f20, f2e -Частоти контуру з незаповненою

і заповненої осередками при фазовому зсуві-45 °.

Апаратурні реалізація даного методу вимірювання описана в патенті [4].

Рис. 2 ілюструє застосовність даного методу для вимірювання температурних характеристик комплексної діелектричної проникності рідкого середовища.

Рис. 2 Температурні залежності s ‘і е “дистильованої води на частоті 13,4 МГц.

На малюнку приведена виміряна температурна залежність діелектричної проникності s і коефіцієнта втрат s дистильованої води при нагріванні до 90 ° С. Результати вимірювання показують зменшення s з температурою відповідно до розрахункової температурної залежністю і зростання іонних втрат при нагріванні.

III. Висновок

Використання даного фазо-частотного методу вимірювання комплексної діелектричної проникності дозволяє з високою точністю проводити вимірювання КДП різних середовищ.

[1] Арш Е. І. автогенераторного методи та засоби вимірювань. – М.: Машинобудування, 1979, С. 256.

[2] Вікторів В. А., Лункін Б. В., Совлуков А. С. Високочастотний метод вимірювання неелектричних величин. – М.: Наука, 1978, С. 280.

[3] Мельяновскій П. А., Михайленко С. А., Котенко А. А. Міст для діелькометричний вимірювань сільнопогла-щающая середовищ на радіочастотах. – Прилади і техніка експерименту, 1961, № 4.

[4] Вічкань А. В., Мельяновскій П. А. Спосіб вимірювання комплексної діелектричної проникності речовини на високих частотах, Патент України № 59543А.

PHASE-FREQUENCY METHOD OF RESONANT MEASUREMENT OF MEDIUM COMPLEX PERMITTIVITY

Vichkan’ A. V., Melyanovskiy P. A.

Usikov Institute of Radiophysics and Electronics NAS of Ukraine 12, Proskura St., Kharkov – 61085, Ukraine Tel.: +3 (8057) 744-83-83 E-mail: apertura@ire.kharkov. ua

Abstract – Phase variant of resonant method for measure ment of complex permittivity of different mediums and applica tion examples are considered.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»