При побудові систем дистанційного управління і автоматики найчастіше потрібна генерація певного числа імпульсів. , схема якого наведена на рис. 2.7, виконаний всього на одній мікросхемі типу КР1156ЕУ5.

Особливість побудови схеми такого генератора полягає у використанні входу компаратора (висновок 5) для виключення режиму генерації імпульсів. Відбувається це таким чином. Після замикання кнопки SB1 і подачі живлення генератор починає виробляти імпульси. Вони управляють транзисторним каскадом на VT1, який навантажений на світлодіод. Спочатку процесу конденсатор в ланцюгу входу 5 розряджений, напруга на ньому мало і це не перешкоджає роботі генератора. Однак, через узгоджувальний каскад на транзисторі VT2 короткі імпульси генератора через ланцюг R3, VD1 заряджають конденсатор С2. Напруга на конденсаторі зростає з кожним вступником імпульсом і настає момент, коли воно перевищить ~ 1,2 В. Тоді компаратор забороняє генерацію імпульсів, і вони припиняються (див. рис. 2.8).

Рис. 2.7. Схема електрична генератора пачки імпульсів

Рис. 2.8. Осцилограма сигналу на виході генератора пачки імпульсів

Число сформованих імпульсів залежить від швидкості заряду конденсатора С2 і визначається параметрами зарядної ланцюга (R3, R5, VD1). Резистор R1, включений паралельно конденсатору С2, призначений для того, щоб під час пауз відбувався розряд конденсатора. Він також впливає на кількість вироблюваних імпульсів. Отже, підбираючи параметри зазначених вище елементів, можна налаштувати генератор на формування заданого числа імпульсів.

Пристрій за наведеною схемою призначено для вироблення світлових імпульсів. Якщо призначення генератора інше, то слід змінити схему вихідного каскаду.

Перелік елементів для схеми генератора пачки імпульсів наведено в табл. 2.5.

Таблиця 2.5. Перелік елементів для схеми генератора пачки імпульсів

Поз. обозн.

Тип

Допустима заміна

Конденсатори

С1

К10-17 0,01 МКФ

С2

К50-3510 мкФ 63 В

0,1-10 мкФ

Мікросхема

DA1

КР1156ЕУ5

Продовження табл. 2.5

Поз. обоен.

Тип

Допустима заміна

Резистори С2-33 0,25 Вт 10%

С1-4, імп., 5% |

R1

1 МОм

R2

20 кОм

R3

2 кОм

R4

510 0м

R5

39 кОм

Діод

VD1

КД522

I1N4148

f

Транзистори

VT1, VT2

КТ3102БМ-ЕМ

IКТ315Р

Індикатор

HL1

АЛ307К

АЛ336А

Джерело: 33 схеми на мікросхемі КР1156ЕУ5, © «АЛЬТЕКС», 2005 © І. Л. Кольцов, 2005