Каток В. Б., Манько А. А. Гесударственний університет інформаційно-комунікаційних технологій НІЦЛКС, вул. Солом’янська, 7а, Київ – 03110, Україна Тел. 248-8592, e-mail: katok@ukrpack.net

Анотація – Запропоновано конструкцію генератора на діоді Ганна з електронною перебудовою частоти, що використовує дискретні елементи, що володіють зосередженими параметрами. Генератор функціонує в міліметровому діапазоні довжин хвиль.

I. Вступ

При створенні твердотільних СВЧ-генераторів з електронною перебудовою частоти одна з проблем полягає в досягненні необхідної смуги робочих частот. В чисто хвилеводних конструкціях генераторів забезпечується лише часткове включення варикапа в резонатор і, відповідно, відносно вузька смуга перебудови [1].

З метою подолання зазначеного недоліку інтерес становить створення генераторів, що використовують дискретні елементи з зосередженими параметрами, що створюють коливальний контур і дозволяють забезпечити більш повне включення варикапа.

Особливий інтерес в цьому відношенні представляють діодні генератори міліметрового діапазону, так як їх конструювання ускладнюється малою довжиною хвилі. У цьому діапазоні не тільки діод, а й окремі елементи його корпусу, і інші елементи конструкції виявляють властивості систем з розподіленими параметрами [1].

II. Основна частина

В роботі була досліджена конструкція генератора з електронною перебудовою частоти на діоді Ганна (рис.1), яка включає в себе діод Ганна 2 в мініатюрному корпусі, розміщений на металевій підкладці 1 і підключений для виведення енергії коливань до коаксіального кабелю 6 типу РК50-06. Варикап 3, виконаний в корпусі, аналогічному корпусу діода Ганна, розміщений на цій же підкладці поряд з діодом Ганна і з’єднаний з ним за допомогою Полоскова провідника 5. З’єднання Полоскова провідника з варикапом по змінному струму здійснюється за допомогою мініатюрного конденсатора

4 типи К26-4, який розділяє діод Ганна і варикап по ланцюгах харчування. Вимірювання характеристик генератора проводилося за допомогою коаксіальноволноводного переходу, який підключався через навзаємне пристрій до вимірювального обладнання. Як невзаимной пристрої використовувався вентиль, виконаний на базі циркулятора ФЦВ1-9А. На рис.2 представлена ​​залежність частоти вихідного сигналу від напруги на варикапів. Як видно з графіка, він містить початковий ділянку з аномальною залежністю частоти від напруги на варикапів. Аномальна залежність полягає в тому, що при підвищенні напруги на варикапів і, відповідно, зменшення його ємності, значення частоти знижується. У той же час, у відомих конструкціях [2] пониження ємності варикапа призводить до зростання частоти. Визначення причини такого ходу залежності потребує подальших досліджень.

Рис. 1. Блок-схема установки і еквівалентна схема напівпровідникового синхронізованого генератора.

При напрузі живлення діода Ганна Uj, значно перевищує порогове, збільшення Uj

призводить до зміни величини негативною диференціальної провідності

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»