Література: [Л.1], стр. 181-183, [Л.2], стр. [Л.3], стр. 109-113

У багатьох радіотехнічних задачах виникає необхідність врахування випадкового характеру огинають і початкових фаз вузькосмугових випадкових процесів. При цьому як вузькосмугового процесу найчастіше виступає нормальний випадковий процес. Тому надалі ми зупинимося на вивченні такого виду процесів.

Отже, нехай Вираз (5.103) являє собою узагальнений закон Релея або закон Райса. На рис. 5.11 представлені криві щільності ймовірності огинаючої сумарного процесу. З малюнка випливає, що форма кривої і її положення залежить від ставлення-ня , Тобто від ставлення амплітуди сигналу до середньо-квадратичним значенням шуму, в якості якого тут виступає процес (5.84). При крива закону Райса наближається до нормального закону.

 

Джерело: Медіченко М.П., ​​Литвинов В.П. Радіотехнічні ланцюги і сигнали: Навчальний посібник. – М.: Изд-во МГОУ, 2011.