Пропонований нами логічний пробник простий і надійний, відображає не тільки логічний 0 (лог. 0) і логічну 1 (лог. 1), а й проміжні стану, що, як ми вважаємо, відрізняє його від ряду опублікованих конструкцій подібних пристроїв.

Основу пробника, схема якого показана на рис. 1, становить двупороговий компаратор на мікросхемі DA1. Пороги його спрацьовування визначає дільник напруги на резисторах R1R2R4R5. При вхідному напрузі менше 0,8 В на виводі 8 елемента DA1.1 лог. 0, а на виводі 7 – лог. 1. При напрузі на вході більше 2,3 В на зазначених висновках стану протилежні. Якщо на вході пристрою напруга в межах 0,8 … 2,3 В, на виходах обох операційних підсилювачів буде лог. 0.

Елементи VT1, VD1-VD4 і R6 служать для управління індикаторами – світлодіодом HL1 і семісегментним знаковим індикатором HG1. При лог. 0 в випробуваної ланцюга на семисегментний індикаторі висвічується знак «0», при лот. 1 – знак «1» і, крім того, запалюється світлодіод.

Рис. 2

При проміжних значеннях напружень в випробуваної ланцюга світіння індикаторів відсутня. При наявності в ланцюзі імпульсів на знаковому індикаторі висвічується «0», але при цьому світиться і HL1. Такий стан індикаторів можна умовно іменувати «нуль з точкою».

Елементи логічного пробника змонтовані на друкованій платі з одностороннім розташуванням струмоведучих доріжок (рис. 2). Рекомендований тип операційного підсилювача при численних експериментах виявився найбільш оптимальним для пропонованого пристрою. Тип транзистора VT1 некритичний – можна застосувати КТ315 з будь-яким буквеним індексом, а також інші з аналогічними параметрами. Діоди VD1-VD4 – Будь-які малопотужні кремнієві.

Резистори – МЛТ-0, 125.

Харчування логічного пробника – від ланцюгів випробуваного пристрою.

Регулювання пристрою зводиться до перевірки відповідності діагностуємих станів рівнів вхідної напруги і підбору резистора R6 за інтенсивністю світіння HL1.

Змонтовану плату слід розмістити в корпусі відповідних габаритів. Авторами був використаний футляр від зубної щітки з пропиляних для індикаторів віконцями. На торці корпусу встановлена ​​металева голка щупа, з’єднання пробника з ланцюгами живлення випробуваного пристрою виконується провідниками з затискачами типу «крокодил».

Журнал «Радіо», 1996, № 12, с. 4

Джерело: Вимірювальні пробники. Сост. А. А. Халоян. – М.: ИП РадіоСофт, ЗАТ «Журнал« Радіо », 2003. – 244 с: ил. – (Радіобібліотечка. Вип. 20)