Принципова схема пробника на одній логічної мікросхемі показана на рис. 1. При відсутності вхідного сигналу на вході елемента D1.1 – низький логічний рівень, на вході D1.2 – високий, на вході D1.3 – Низ-кий. Світлодіоди Н1 і Н2 не світяться.

Якщо на вхід пробника подана логічна “1”, то на виході елемента D1.1 буде логічний «0», через світлодіод Н1 протікає струм, що викликає його світіння. Елементи D1.2 і D1.3 залишаються в первісному со-стоянні.

Якщо ж на вході буде логічний «О», то і на виході елемента D1.3 також буде «О» і світитися починає світлодіод Н2. На виході елемента D1.1 при цьому буде високий логічний рівень і світлодіод Н1 не буде випромінювати світло.

На рис. 2 зображена принципова схема логііеского пробника, індикатором в якому є семисегментний індикатор. Стан виходів логічних елементів відображається на індикаторі в вигляді цифр «1» і «О». Принцип роботи цього пробника такий же, як і в попереднього.

Рис. 2

Транзистор V1 в описаних індикаторах може бути будь-яким малопотужним кремнієвим, a V2 – як германієвих, так і кремнієвим. Якщо використовується германієвий транзистор, то діод V4 повинен бути кремнієвим, наприклад КД103А.

Журнал «Радіо», 1977, № 5, с. 30

ЗВУКОВИЙ логічних пробників

Звуковий пробник (див. малюнок) здатний розрізняти чотири стану виходів ТТЛ мікросхем: рівень «землі» (0 … 0.05 В), низький (0,05 … 0,7 В) і високий (2,1 … 5 В) логічні рівні і негативний перепад напруги (на рівні

1,4 В). Кожному з цих станів буде відповідати сигнал певної частоти на виході пробника.

Пробник містить чотири канали визначення стану виходів випробовуваних мікросхем (транзистори V3-V8, V10, мікросхема 03), дешифратор логічних станів на елементах D1.1-D1.3, D2.1-D2.3, низькочастотний генератор (елемент D4.1 – тригер Шмітта), електронний ключ D4.1, інвертор D1.4 і вихідний підсилювач на транзисторі V15c головним телефоном В1.

Принцип роботи пробника заснований на відкритті одного з транзисторів (V3, V5t V7 і V10) при тому чи іншому стані випробуваного логічного елемента. Напруга на емітера зазначених транзисторів фіксовано. Для транзисторів V3, V5 воно – 1,4 В, а для V7, V10 – 0,7 В. При цьому транзистор V3 відкривається тоді, коли вхідний сигнал перевищить напругу 2,1 В. Транзистор V5 закритий до тих пір, поки вхідний сигнал не виявиться менше 0,7 В. При напрузі, близькій до нуля, відкривається транзистор V7.

Якщо на вхід пробника поданий негативний перепад напруги, то на колекторі транзистора V10 з’являється позитивний перепад, що запускає одно-вібратор D3. Одновібратор виробляє негативний імпульс тривалістю близько 0,2 с. В залежності від стану транзистора, в каналах з виходу одного з елементів DM, D2.1, D2.3 або D3 через діоди V11-V14 надходить керуючий сигнал на низькочастотний генератор, а з виходу елемента D2.2 – на електронний ключ.

сл

OJ

Якщо на який-небудь диск поданий логічний «0», відповідний конденсатор (С1-С4) починає періодично заряджатися і розряджатися, що призводить до появи низькочастотного сигналу на виході елемента D4.1, який через електронний ключ та інвертор надходить на вихідний підсилювач. Найнижча частота відповідає наявності на вході пробника рівня «землі». Більш високі частоти відповідають рівню логічного «0», негативному перепаду напруги і рівню логічної «1».

Якщо вхід пробника нікуди не підключений, то логічний «0», що надходить на один з входів елемента D4.3c виходу D2.2, закриває транзистор V15.

Від редакції. У логічному пробники можуть бути застосовані транзистори серій КТ306

(V3, V6, V8, V10), КТ326 (V4, V5, V7), KT315 (V15), діоди КД522Б (V1, V2, V9, V11-V14), мікросхеми К155ЛН1 (D1), К155ЛА4 (D2 ), К155

Журнал «Радіо», 1978, № 4, с.58

Джерело: Вимірювальні пробники. Сост. А. А. Халоян. – М.: ИП РадіоСофт, ЗАТ «Журнал« Радіо », 2003. – 244 с: ил. – (Радіобібліотечка. Вип. 20)