Персональні комп’ютери в даний час широко використовуються практично у всіх сферах діяльності людини, які відомі всім і кожному: освіта, еконо міка, наукові дослідження, комунікації, індустрія розваг. Тим не менш, є і більш спеціалізовані сфери діяльності, в яких комп’ютер може знайти і нахо дит досить ефективне застосування, наприклад, системи збору і обробки інформа ції в науці та промисловості, робототехніка і системи управління, домашня електроні ка. Якраз використання персонального комп’ютера в різних електронних устрій ствах, а також створення невеликих систем збору і обробки інформації, простих систем охоронної сигналізації і багатьох інших пристроїв обговорюється в цій книзі.

Створення власних апаратно програмних проектів, в основі яких лежить ис користування домашнього персонального комп’ютера, вимагає певних знань, як ар хітектури самого ПК, так і певних знань і навичок програмування. Крім того, розробка таких систем вимагає певного рівня знань в схемотехніці, як в анало говой, так і в цифровий. Тим не менш, розглянуті в книзі проекти під силу реалізувати навіть користувачам середньої руки. Проектування власних пристроїв з використанням ням ПК базується на застосуванні можливостей апаратних засобів, що входять до складу комп’ютера:

паралельного порту принтера;

послідовного порту;

звукової карти;

пристроїв USB і Bluetooth.

Всі ці пристрої, крім їх стандартного застосування, дозволяють створювати і проекти домашньої електроніки, які можуть, в принципі, не поступатися навіть лабораторним і про мисленні системам. Більш того, в світі випускається дуже багато обладнання, застосування ня якого базується на використанні перерахованих вище апаратних засобів. Доста точно пригадати численні версії «електронних осцилографів», базуються на застосуванні звукової карти і протоколу USB, системи збору даних на базі послідовник ного і паралельного портів, системи віддаленого управління на базі технології Bluetooth.

Останнім часом провідні розробники програмного забезпечення, в їх числі і Mic rosoft, почали створення програмного забезпечення, спрямованого на підтримку різних апаратно програмних систем, які може розробити будь-який користувач, викори чаплі те чи інше периферійне устаткування. Наприклад, відомий і швидко розвивається

фейс, що дозволяє створювати системи управління роботами та іншими пристроями до машнього електроніки. Фірма Phidgets і цілий ряд інших фірм випускають електронні моду чи на базі USB, які працюють з Robotics Studio, забезпечені програмним інтерфейсом і легко інтегруються в ПК. За допомогою таких пристроїв можна створювати системи управління і вимірювання.

Цей перелік можна продовжити. Інтерес користувачів до розробок власних апаратно програмних проектів з кожним днем ​​зростає, і з кожним днем ​​на ринку з’являється все більше і більше пристроїв, подібних тим, які випускає Phidgets. Бо леї того, поява і швидке розвиток бездротових технологій відкриває нові горизон ти для творчості. До речі, в цій ніші останнім часом з’явилося також багато фірм, що випускають апаратно програмні модулі для створення користувацьких електронних систем. На жаль, такі системи є відносно дорогими для вітчизняних користувачів, щоб їх можна було легко використовувати у власних електронних проек тах. Пропоновані в книзі проекти не вимагають великих фінансових витрат на комплектую щие, а використовуване в них програмне забезпечення є безкоштовним. Такі апарат але програмні проекти дозволяють вирішувати досить серйозні завдання.

Більшість читачів добре уявляють собі архітектуру персонального комп’ю тера, але, можливо, не знайомі з тим, як взаємодіють пристрої введення виводу (а до них відносяться практично всі пристрою, окрім пам’яті) з процесором. У наступному розділі ми розглянемо принципи функціонування пристроїв введення виведення, оскільки саме вони будуть застосовуватися для розробки наших проектів.

Джерело: Магда Ю. С. Комп’ютер в домашній лабораторії. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 200 с.: Іл.