Вакась В. І. ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.”, пр. Червонозоряний, 51, Київ – 03110, Україна Тел.: (38067) 2206825, e-mail – v.vakas @ ieee.org Черняк І. П . Головна дирекція ВАТ “УКРТЕПЕКОМ”, бул. Шевченка, 18, Київ – 01001, Україна Тел.: (38044) 2345063 Каленик І. Е. Центр “Укрчастотнагляд”, пр. Перемоги, 15 км, Київ – 03179, Україна Тел.: (38044) 4228103 Титарчук О. Н. Український НДІ зв’язку, вул . Солом’янська, 13, Київ – 03680, Україна Тел.: (38044) 2488719, e-mail-titarchuk@uniis.kiev.ua

Оскільки залишкові випадкові флуктуації часу ij (t) короткочасні, то швидкість зміни відносної частоти повністю визначається коефіцієнтом довгострокового дрейфу частоти D *. Коефіцієнт D характеризується виключно фізичними властивостями конкретного типу генератора. Для ефективного утримання останнього значення опорної частоти величину коефіцієнта D * можна істотно зменшити по відношенню до D за допомогою апаратних рішень або / і програмної реалізації спеціальних алгоритмів передбачення [5, 6].

Різні розробники обладнання синхронізації мають власні рішення для режиму утримання частоти. Наприклад, в программноаппаратной реалізації технології SmartClock компанії Symmetricom передбачено накопичення значень керуючого напруги генератора петлі ФАПЧ в режимі захоплення опорного сигналу і використання накопичених даних в спеціалізованому алгоритмі управління частотою генератора після переходу в режим утримання частоти.

Деякі виробники використовують тривіальне апаратне рішення для підвищення характеристик стабільності в режимі утримання частоти. В процесі виробництва вимірюють характеристики довготривалої стабільності конкретного кварцового генератора і використовують ці дані в електронній схемі управління його частотою. Алгоритм SmartClock, крім цього, дозволяє накопичувати інформацію про “старінні” генератора в процесі експлуатації.

Для збільшення автономії PRC представляє інтерес поєднання ефективного алгоритму утримання частоти з підвищенням стабільності кварцового резонатора апаратними засобами. Прикладом такого підходу служить технологія BVA (в пер. з франц. – “конструкція для поліпшення показників старіння”)

для термостатірованних кварцових генераторів (ОСХО) компанії Oscilloquartz [7, 8]. Ця технологія розроблена в Університеті міста Безансон на основі терморегулювання і застосування додаткових окремих пластин кварцу для електродів, що знизило навантаження і температурну залежність вібруючих пластин (п’езоеффект) ОСХО. Стабільність ОСХО BVA досягає значення 1-10 ” 11/ Добу, тобто SASE може зберігати автономію PRC протягом доби. Така довготривала стабільність порівнянна із стабільністю атомних стандартів частоти з осередком на парах рубідію (Rb) [7,8].

Також представляє інтерес ще одне програмне рішення компанії Symmetricom, – технологія BesTime, – заснована на тому міркуванні, що використання кварцового генератора у виконанні ГУН (генератора керованим напругою) не є оптимальним з міркувань стабільності, а використання термостатированной генератора ОСХО неоптимально в процесі захисних перемикань опорних сигналів по різним пріоритетам [7]. Тому, був реалізований алгоритм BesTime, який програмно забезпечує використання всіх вхідних опорних сигналів у пристрої синхронізації, надаючи цим опорним сигналам ваговій коефіцієнт використання, відповідний параметрами їх стабільності. Таким чином, вирішується проблема резервного перемикання без виникнення перехідних процесів, які б відбилися на якості вихідного сигналу. Алгоритм BesTime особливо привабливий для реалізації в первинних джерелах PRC і для побудови на його основі мережі синхронізації з територіально розподіленими PRC [4, 6, 7] (взаємна синхронізація), що відповідає вимогам сучасної нормативної бази з питання синхронізації – як міжнародної, так і вітчизняної [1-3].

I. Висновок

Проаналізувавши функціонування обладнання синхронізації в режимі утримання частоти, можна зробити висновок про те, що коефіцієнт лінійного дрейфу частоти D * є основним параметром, що характеризує нормування веденого обладнання синхронізації для режиму утримання частоти. Компенсувати лінійний дрейф можливо використовуючи як апаратні, так і програмні рішення різних виробників обладнання синхронізації.

II. Список літератури

1.    ITU-T Recommendation G.812 (06/97) «Timing requirements of slave clock sutable for use in node clocks in synchronization networks»

2.    ITU-T Recommendation G.811 (08/96) «Definitions and terminology for synchronization networks».

3. Концепція побудова та структурна схема мереж1 син-хрожзацм Украши. УНД13 – ДК31У. Кшв, затверджено та введено в fliio 2 вересня 2002 р.

4. Вакась В. І. «Сучасні тенденції в синхронізації транспортних мереж». Вюнік Укра’шського Будинку еконо-м1чніх та науково-техичніх знань, 2002, № 1, с. 60-66.

5. Вакась В. І., Лазоренко С. Ф. «Експериментальна перевірка принципів моніторингу сигналів синхронізації». Збірник праць 11-й Міжнародній конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології »КриМіКо-2001, с.272-274.

6.    ETSI EG 201 793 v1.1.1 (2000-10). Transmission and Multiplexing (TM); Synchronization networks engineering.

7. Вакась В. І., Медведєв Г. Б., Шапошников В. Н. «Побудова мережі синхронізації для розподілених центрів комутації» – Вюнік Укра’шського Будинку економ1чніх та науково-техичніх знань 2003 № 1, с. 94-101.

8. Стефано Брен. Синхронізація цифрових мереж зв’язку: Пер. з англ. – М., Мир, 2003 р.

PARAMETERS OF STAND ALONE SYNCHRONIZATION EQUIPMENT FOR HOLDOVER REGIME

Vakas V. I.

PJS “Kyivstar GSM” Technical Directorate 51, Chervonozoryaniy Avenue 03110, Kyiv, Ukraine phone: (38067) 2206825, e-mail: v.vakas@ieee.org Chernyak I. P.

OJS “UKRTELECOM” General Directorate 18, Shevchenko Avenue, 01001 Kyiv, Ukraine phone: (38044) 2345063 Kalenik I. Ye.

Ukrainian State Centre of Radio Frequencies 15km, Peremogy Avenue, 03179, Kyiv, Ukraine phone: (38044) 4228103 Tytarchuk O. N.

Ukrainian Research Institute of Communication 13, Solomenskaya Street, Kyiv, 03680, Ukraine phone: (38044) 2488719 e-mail: titarchuk@uniis.kiev.ua

Abstract – Considered in this paper are basic principles of operation of synchronization equipment for holdover mode.

I.  Introduction

Accuracy for SASE isn’t normalized in Recommendations ITU-T [1-2]. However, this equipment have to will be “autonomy PRC” longer time. It’s parameters for holdover regime.

II.  Main part

Frequency drift D* is very important parameter for holdover mode. It mathematical model is producing in (1), (2), (3). This problem maybe decided hardware or software methods [4-6]. Hardware methods is SmartClock (Symmetricom), BVA OCXO (Oscilloquartz) or drift compensate of OCXO [7-8]. Software method is BesTime and SmartClock (Symmetricom) [7].

III.  Conclusion

Considered in this paper are the basic principles of the operation of synchronization equipment for holdover mode. Frequency drift possibly compensates different methods of producers of synchronization equipment.

Анотація – Наведено результати дослідження та практичної реалізації застосування фільтрів на поверхневих акустичних хвилях (ПАР) класу «low-loss» в системах ефірного колективного телевізійного прийому в умовах міської забудови. Проаналізовано використання схеми канальних підсилювачів, в яких частотна вибірковість здійснюється високочастотними ПАР-фільтрами, включеними на вході і виході підсилювача.

I. Вступ

В даний час в Росії спостерігається бурхливе зростання інформаційних технологій. Важливе місце в цьому процесі займає вирішення завдання багатоканального телевізійного прийому в містах, селищах і приватних будівлях (котеджах, котеджних і дачних селищах). Поза великих міст телевізійний прийом часто здійснюється з різних напрямків від джерел сигналу, потужність поля від яких в точці прийому може відрізнятися в сотні разів. У великих містах ситуацію ускладнює переотраженія від елементів різноповерховою забудови та індустріальні радіоперешкоди. Забезпечити в такій ситуації якісний прийом і розподіл у колективній мережі десяти – п’ятнадцяти телевізійних програм можливо при виконанні таких умов:

• Виділення спектра сигналу кожного прийнятого телевізійного каналу;

• Вирівнювання рівня відфільтрованих таким чином сигналів перед підсумовуванням і подачею в розподільну мережу.

Дана робота присвячена вирішенню завдання фільтрації і вирівнювання телевізійних каналів (ТВК) за допомогою високочастотних канальних ПАР-фільтрів, що є основною частиною канальних підсилювачів (КУ), працюють у складі систем колективного телевізійного прийому (СКТП).

II. Основна частина

Інноваційний аспект роботи полягає в тому, що вибірковість КУ досягається високочастотними фільтрами на ПАР з малими втратами (фільтри класу «low-loss»), які встановлюються на вході і виході кожного підсилювача. На рис.1 показана структурна схема побудови канального підсилювача з застосуванням високочастотних ПАР-фільтрів.

Вимоги до електричних характеристик ПАР-фільтрів, необхідних для таких КУ, наступні [1]:

• Внесене згасання – не більше 1 … 6 дБ;

• Номінальні частоти (fНом) від 48 МГц (1-й ТВК) до 860 МГц (69-й ТВК);

• Ширина смуг пропускання (Af) – 8 МГц за рівнем -3 дБ (відносна ширина смуг пропускання – від 1% до 15% для різних ТВК);

• Вибірковість по найближчому несуміжними каналу – не менше 40 дБ;

• Вхідна і вихідна опір – 75 Ом;

• Нерівномірність АЧХ в смузі пропускання – не більше 1,5 дБ.

Рис.1. Структурна схема канального підсилювача з використанням високочастотних ПАР-фільтрів

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»