Література: [Л.1], стр. 319-322

[Л.2], стр. 371-376, 382-286

На практиці широке поширення отримали параметричні ланцюга зі змінною ємністю, яка є елементом коливального контуру. В якості керованої ємності виступає Варикап. При певних умовах параметрично керований конденсатор може виступати свого роду «посередником», що передає частину енергії зовнішнього керуючого джерела ланцюгах, несучим корисний сигнал. Так як при цьому, в контур надходить енергія від зовнішнього джерела, втрати в контурі при виділенні корисного сигналу можуть бути частково компенсовані. Процес внесення енергії в контур називається накачуванням енергії, а зовнішнє джерело – генератором накачування.

Встановимо зв’язок між ємністю конденсатора і запасеної в ньому енергією. Відомо, що енергія конденсатора ємністю Для аналізу параметричного підсилювача складемо його еквівалентну схему (рис. 4.4 б), в якій замість джерела ЕРС сигналу використовуємо генератор струму з внутрішньої провідністю , Підключений паралельно контуру з провідністю навантаження і вноситься провідністю . При згідно (4.13) вноситься провідність приймає від’ємне значення, сумарна провідність зменшується, що призводить до підвищення добротності контуру і забезпечує ефект підсилення.

Коефіцієнт посилення параметричного підсилювача визначається як відношення потужності сигналу при модуляції параметричного конденсатора до потужності при відсутності модуляції.

Напруга на затискачах генератора струму, тобто на контурі, дорівнює

.

Потужність, що виділяється в навантаженні

.

Максимальна потужність, як відомо, виділяється при узгодженні генератора з навантаженням, тобто при (Або ). Тоді

.                                  (4.15)

При відсутності параметричної модуляції () Максимальна потужність

.                                    (4.16)

Коефіцієнт посилення параметричного підсилювача, як було показано вище

.                                     (4.17)

Підстановка (4.15) і (4.16) в (4.17) після нескладних перетворень дає

.

Оскільки при параметричному підсиленні негативно, коефіцієнт посилення параметричного підсилювача завжди більше одиниці.

На закінчення слід зазначити, реалізація параметричного посилення вимагає строгого виконання співвідношень між початковими фазами вхідного сигналу і сигналу генератора накачування або, іншими словами, ретельної синхронізації джерела сигналу і генератора накачування.

Контрольні запитання до розділу 4

1. Які лінійні ланцюги називаються параметричними?

2. На яких елементах реалізуються лінійні параметричні ланцюга?

3. Як реалізувати параметричний резистор? Покажіть це на вольт-амперної характеристики безінерційного нелінійного елементу.

4. Чи можна на базі спеціальних напівпровідникових діодів створити змінну керуючу ємність?

Що таке варикап?

5. Як можна реалізувати змінну керовану індуктивність?

6. Яким співвідношенням пов’язана ємність конденсатора з запасеної в ньому енергією?

 

Джерело: Медіченко М.П., ​​Литвинов В.П. Радіотехнічні ланцюги і сигнали: Навчальний посібник. – М.: Изд-во МГОУ, 2011.