Література: [Л.1], стр. 300-301

[Л.2], стр. 466-473

[Л.3], стр. 264-269

Рішення завдання перетворення випадкових сигналів лінійними радіотехнічними ланцюгами здійснювалося спектральним методом. При цьому, визначалися характеристики ,

Тоді остаточно отримаємо

 

На рис. 6.11 зображена крива щільності ймовірності .

Контрольні запитання до розділу 6

1. Чому спектральний метод є найбільш ефективним для обчислення математичного сподівання, автокореляційної функції, дисперсії і енергетичного спектру випадок-ного процесу на виході лінійної радіотехнічної ланцюга?

2. Що таке широкосмуговий випадковий процес?

3. Як перетворюється випадковий процес при проходженні через диференціюються і інтегруючу ланцюга?

4. Назвіть статистичні характеристики процесу на виході резонансного підсилювача, якщо на вхід подати «білий шум».

5. Чим відрізняється перетворення випадкових процесів нелінійними ланцюгами від їх перетворення частотно-виборчими ланцюгами?

6. Зобразіть енергетичний спектр і автокореляційної функцію широкосмугового випадкового процесу на виході підсилювача.

7. Чому автокореляційна функція на виході підсилювача має коливальний характер?

8. Які характеристики необхідно обчислити при перетворенні випадкових сигналів нелінійними ланцюгами?

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Медіченко М.П., ​​Литвинов В.П. Радіотехнічні ланцюги і сигнали: Навчальний посібник. – М.: Изд-во МГОУ, 2011.