Камишев Т. В., рученьки В. А., Сестрорецький Б. В., Климов К. Н. Науково-виробниче об’єднання ім. С. А. Лавочкіна Ленінградська вул. 24, Химки-2, Московська обл. – 141400, Росія Тел.: +7 (095) 5755319; e-mail: constO@laspace.ru

Анотація – Розглянуто поляризаційний селектор X-діапазону, який здійснює перетворення лінійних поляризацій в кругові з коефіцієнтом еліптичності 0.8 в смузі 15%.

I. Вступ

У Х-діапазоні використовується кругова поляризація, тому складовою частиною антенно-фідерного тракту є поляризатори, які здійснюють перетворення кругових поляризацій в лінійні і їх розділення. У більшості наземних комплексів, де необхідно виконати досить високі вимоги по поляризаційної розв’язки функції перетворення кругових поляризацій в лінійні та їх поділу виконують в різних пристроях – поляризаторі і селекторі лінійних поляризацій. На космічних апаратах, наприклад, таких як Фобос-грунт, вимоги до габаритів і особливо масі тракту набагато жорсткіші, ніж в наземних комплексах. Для таких випадків пропонується використовувати пристрій мостового типу, яке поєднує в собі функції поляризатора і селектора лінійних поляризацій [1].

II. Основна частина

За основу конструкції був узятий поляризаційний селектор мостового типу [1] (см рис.1.).

Fig. 6. Frequency dependencies of polarization selector losses L13 and Lu.

Fig. 5. Frequency dependencies of polarization isolation between 1-st and 2-d inputs of polarization selector

Таким чином, розроблений поляризаційний селектор забезпечує необхідний коефіцієнт еліптичності 0.8 в необхідній смузі частот від 7.2 до 8.4 ГГц.

I. Список літератури

[1] Нечаєв Е. Е., Казенне Е. А., Гестюхін В. П., Машков В. І., Перлов А. І. Поляризаційний роздільник на основі поздовжньої пластини в квадратному хвилеводі. Матеріали XXII військової НТК “Удосконалення технічних та експлуатаційних систем озброєння ППО “Мінськ, МВВ ЗРУ ППО, 1987.

[2] Сазонов Д. М., Грідін А. Н., Мішустін Б. А. Пристрої НВЧ. М.: Вища. школа, 1981.

CIRCULAR POLARIZATION X-BAND SELECTOR

Kamichev Т. V., Ruchenkov V. A., Sestroretsky В. V., Klimov C. N.

Lavochkin Association 24, Leningradskoe st., Chimki-2,

Moscow Area – 141400, Russia phone: (095) 5755319, e-mail: constO@laspace.ru

Abstract – The X-band polarization selector for transformation of linear polarization into circular ones with ellipticity of 0.8 within 15 % frequency band is considered.

I.  Introduction

Circular polarization is used in the X-band, so polarizes are necessary components of a antenna-feeding channel. Polarizes transform circular polarization into linear one and make the separation of both. In the majority of ground-based complexes where the requirements to the polarization isolation are strong enough mentioned transformation and separation functions are realized in different devices, namely in polarizer and linear polarization selector. For space apparatus like Fobos-ground the size and especially weight requirements pertaining to transmission lines are much more rigid than in ground-based complexes. For these systems the device of bridge type is offered to use which unites functions of a polarizer and the linear polarization selector [1].

II.  Main part

As a design base the polarization selector of bridge type [1] is used (see Fig. 1.). Polarization selector considered is the square waveguide separated in the center with tapered metallic plate forming three inputs: 1 and 2 with rectangular and 3 with square cross-sections. The 3-d input is in fact as two inputs with horizontal and vertical polarizations. Considering the device as a bridge structure it is convenient to describe it as eight-terminal network, that is, it is convenient to consider vertical and horizontal polarization of squared waveguide input as 3-d and 4-th inputs, correspondingly.

As shown in Fig.2, the structure of the polarization selector includes also waveguide junction from square section to circular one because the antenna radiator is constructed on the basis of a circular waveguide. Frequency dependences of phase differences between polarizations are illustrated in Fig. 3. Frequency dependencies of VSWR at input side of the device having circular cross-section obtained for vertical and horizontal linear polarizations are shown in Fig. 4. Frequency dependencies of polarization isolation between the first and second inputs of the frequency selector are depicted in Fig. 5. And attenuation of wave traveling from first into the third and the fourth inputs are illustrated in Fig. 6.

III.  Conclusion

In conclusion, the polarization selector developed provides the required ellipticity of 0.8 within a required frequency band

7.2  to 8.4 GHz.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»