Література: [Л.1], з 97

[Л.4], с 100-101

Сигнали дискретної амплітудної модуляції характеризуються тим, що амплітуда несучого коливання змінюється відповідно до керуючим сигналом, який представляє собою послідовності імпульсів, зазвичай прямокутної форми. При дослідженні характеристик сигналів з безперервною модуляцією в якості керуючого сигналу                    .                        (4.42)               (4.42)

На рис. 4.11 зображений амплітудний спектр сигналу, модульованого по амплітуді послідовністю прямокутних імпульсів. Спектр містить складову несучої частоти з амплітудою і дві бічні смуги кожна з яких складається з нескінченного числа гармонійних складових, розташованих на частотах , Амплітуди яких змінюються за законом . Бічні смуги, так само як і при безперервній АМ, розташовані дзеркально по відношенню до спектральної складової несучої частоти. Нулі амплітудного спектра сигналу АТ відповідають нулях амплітудного спектра сигналу , Але зрушені вліво і вправо на величину .

З огляду на те, що основна частина енергії керуючого сигналу зосереджена в межах першого пелюстки спектру, практичну ширину спектра в розглянутому випадку, виходячи з рис. 4.11, можна визначити як

 .                                      (4.43)

Цей результат узгоджується з розрахунками спектра, наведеними в [Л.4], де показано, що більша частина потужності зосереджена в бічних складових з частотами і .

Джерело: Медіченко М.П., ​​Литвинов В.П. Радіотехнічні ланцюги і сигнали: Навчальний посібник. – М.: Изд-во МГОУ, 2011.