Література: [Л.1], с 57-60

[Л.2], с 62-65

[Л.3], с 31-36

Однією з умов застосовності перетворення Фур’є функції

Якщо покласти , Що відповідає постійному сигналу , То з (2.55) слід

.

Таким чином, спектр постійного сигналу відмінний від нуля тільки при (Рис. 2.8, б). На цій частоті значення спектральної складової одно нескінченності.

Можна показати [Л.3], що спектр ступеневої сигналу

,

дорівнює

.

З вище викладеного випливає, що спектри неінтегріруемих сигналів можна обчислити, використовуючи перетворення Фур’є з залученням математичної абстракції – – Функції. Тоді виникає питання: а що ж являє собою спектр сигналу, форма якого описується – Функцією, тобто

.

Застосовуючи (2.27) до цього сигналу та враховуючи фільтруюче властивість -Функції, отримаємо

.      (2.56)

Отже сигнал, який представляє собою твір на – Функцію (на практиці – дуже короткий імпульс дуже великої амплітуди) має рівномірний спектр по всьому діапазону частот. Цей важливий для радіотехнічних завдань висновок буде використаний надалі.

Джерело: Медіченко М.П., ​​Литвинов В.П. Радіотехнічні ланцюги і сигнали: Навчальний посібник. – М.: Изд-во МГОУ, 2011.