Понеже Г. В. Науково-дослідний центр квантової медицини “відгуки” м. Київ, 01033, Україна, вул. Володимирська, 61-6, e-mail: sitko@i.kiev.ua

Fig. 1. Temperature dependence of the exciting flux spectral power Pexc (in units ofkT0 = 4.14-10~21 W/Hz) per one EMR mode H10 at a frequency of 60GHz:

1 – calibration dependence;

1        – calculated dependence for water (absorption factor A ~ 0,44); dashed lines: the level of the radiometer ultimate sensitivity;

squares denote experimental data for water, dots – for human body

Експериментальна та клінічна апробація ОП міліметрового ЕМВ в діапазоні частот 54 – ^ 78 ГГц

[1] продемонструвала їх високу терапевтичну ефективність. У групі експериментальних тварин (10 білих безпородних мишей з перевитий в праве стегно саркомою С-37), у яких на місце інокуляції пухлини впливали негативними потоками мікрохвильового ЕМВ, через 22 діб після перевивання виявлено гальмування на 27% зростання первинної пухлини в порівнянні з контролем. У клініці яскраво виражений терапевтичний ефект (особливо при лікуванні хворих із запальними захворюваннями, що супроводжуються больовим синдромом) спостерігався при комбінованому використанні негативних і позитивних потоків мікрохвильового ЕМВ.

ОП міліметрового ЕМВ виявилися ефективними і в режимі мономодальні впливу, то

тобто без використання позитивних потоків. Це було встановлено [5] при вивченні впливу ОП міліметрового ЕМВ на динаміку больового синдрому при атеросклеротичної дисциркуляторної енцефалопатії, а також нейродістрофіческіх ураженнях хребта і суглобів (остеохондроз, артроз).

Дослідження [5] показали, що після курсу проведеного лікування у 83% хворих повністю або майже повністю регресував больовий синдром. У більшості хворих відзначалося зникнення або значне зменшення інших патологічних синдромів (астенічного, радикулярного, вестибулярного). Параклінічні дослідження також в більшості випадків вказували на поліпшення загальної оцінки стану хворого після проведеного курсу лікування. Катамнестические дослідження, прове-денние через 3 місяці після лікування, підтвердили стійкість позитивного ефекту у 77% досліджуваних.

III. Висновок

Наведені в роботі результати досліджень свідчать про те, за допомогою ОП ЕМІ можна дослідити властивості об’єктів без додаткового їх опромінення, а використовуючи тільки їх власне випромінювання. Це суттєво для досліджень біологічних об’єктів в нативному стані, а також живих систем (у тому числі організму людини) в природних умовах.

ОП міліметрового діапазону мають також досить високою терапевтичною ефективністю, особливо при лікуванні хворих із запальними захворюваннями, що супроводжуються больовим синдромом. Позитивні результати проведених клінічних досліджень і використання їх у медичній практиці свідчать про те, що використання ОП міліметрового ЕМВ в медицині перспективно в плані вивчення природи і проблем болю, а також розробки окремої технології усунення больових синдромів.

Все це дає підстави для оптимістичних прогнозів щодо використання ОП мікрохвильового ЕМВ як у фізичному експерименті, так і в медичній діагностиці та практиці.

1. Степанов Б.І. Основи спектроскопії негативних світлових потоків. – К.: Вид-во Белгосунівер-тету, 1961. – 124 с.

2. Степанов Б.І. Введення в сучасну оптику: Поглинання і випускання світла квантовими системами. – Мн.: Навука i технка, 1991. – 480 с. – ISBN 5-343-00714-7.

3.   Ponezha G.V., Sit’ko S.P., Skripnik Yu.A., Yanenko A.F. Regular and Reverse Fluxes of Microwave Radiation from Physical and Biological Objects // Physics of the Alive. – 1998. -V.6, No1.-P. 11 -14.

4. Бундюк Jl.C., Кузьменко А.П., понеже Г.В. Експериментальна та клінічна апробація негативних потоків мікрохвильового електро-магнітного випромінювання ня / / Фізика живого. – 1999. – T.7, № 2. – С. 11 – 18.

5. Кузьменко В.М., понеже Г.В. Негативні (зворотні) потоки міліметрового електромагнітного випромінювання в лікуванні деяких неврологічних захворювань / / Фізика живого. – 2002. – T.10, N1. – С. 98 – 101.

OBSERVATION, PROPERTIES AND APPLICATIONS OF MICROWAVE RADIATION NEGATIVE FLUXES

Ponezha G. V.

‘Vidguk’ Research & Development Centre for Quantum Medicine 61-b Volodymyrska Str., Kyiv, Ukraine, 01033 e-mail: sitko@i.kiev.ua

Abstract – Results of experiments in observing and medically applying mm-wave negative fluxes are presented suggesting their high therapeutic efficiency.

Negative fluxes enable investigations into the properties of a biological object eliminating the need for its additional irradiation and using only its intrinsic radiation. This is critical for the research of biological objects in their native state, as well as for investigating living systems (including human organism) in natural environments.

It has been shown that mm-wave negative fluxes possess high therapeutic efficiency. Positive results of clinical investigations suggest that medical applications of mm-wave negative fluxes look quite promising within the framework of studying the origin of pain, as well as in developing new methods for pain syndrome relief.

All this gives grounds for optimistic forecasts regarding mm- wave negative fluxes applications in physical experiments, as well as in medical diagnostics and practice.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»