Казимиренко В. Я., Наритнік Т. Н. Інститут електроніки та зв’язку УАННП, м. Київ, Тел.: 477-65-47 Макаров А. Г. Українська комп’ютерна лабораторія, м. Київ Тел.: 467-56-22 Файнгольд А. М., Орлов А. Т. НПП «Триєра», м. Київ Тел.: 457-14-49

Анотація – Розглянуто технології, використовувані в Системі МІТРІС-ІНТ для надання абонентам доступу до комунікаційних та інформаційних служб.

I. Вступ

У доповіді представлені основні телекомунікаційні протоколи та технології, що використовуються в системі МІТРІС-ІНТ [1-5]. Ці протоколи регламентують функціонування системи на різних рівнях ієрархії Еталонної Моделі в системі, що забезпечує надання телекомунікаційних та інформаційних послуг.

Наводиться опис технологій, що використовуються у прямих і зворотних каналах системи.

Наводиться розгляд організації зони обслуговування, доступу абонентів до ресурсів системи та їх особливостей при реалізації в даній системі.

Велика увага приділяється забезпеченню якісного доступу до транспортного ресурсу системи, організації зворотного каналу.

Запропонована процедура доступу реалізується за допомогою протоколу, спеціально розробленого для даного застосування та забезпечує виключення впливу затримок в прямому каналі при реалізації доступу TDMA.

З оригінальних технологій слід відзначити також відеолінк (videolink), що забезпечує надання послуги, заснованої на службі відеотелефонії.

Наведено перелік використовуваних технологій та особливості їх використання.

II. Основна частина

Фізичний рівень

На фізичному рівні в прямому каналі використовується безперервне випромінювання радіосигналу з центральної станції (ЦС) в зону обслуговування за допомогою антени з круговою діаграмою спрямованості, а поділ за часом в зворотному каналі з абонентської станції (АС) [1].

Модуляція QPSK в прямому і зворотному каналі; завадостійке кодування – сверточное, швидкість% в зворотному каналі; сверточное, швидкість 1Д 2/3,%, 5/6, 7/8 і RS 188, 204, 8 у прямому каналі.

Канальний рівень

В ЦС і АС на канальному рівні використовується протокол Fast Ethernet; в мережі в цілому – MPE / DVB в прямому каналі і спеціально розроблений протокол в зворотному каналі [1].

На мережевому рівні використовується IP-технологія

При цьому IP пакети інкапсулюються в формат DVB з використанням технології МРЕ.

Транспортний рівень

На цьому рівні використовуються протоколи TCP і UDP в залежності від наданої служби.

Прикладний рівень

В системі використовуються такі протоколи прикладного рівня:

Надання IP телефонії та відеозв’язку через IP – на базі Н-323.

Для доступу до служб Інтернету канал до вузла Інтернет – провайдера (служби HTTP, FTP, POP3/SMTP/IMAP, NMTP).

Підтримка VPN – передача IP-пакетів, в тому числі з використанням технології тунелювання та підтримка шифрованих каналів IPSec.

Надання відео на замовлення (VoD) – відеоматеріал у форматі MPEG-4, протокол прикладного рівня – спеціально розроблений, що забезпечує

• перегляд каталогу наданої продукції користувачем;

• можливість вибору (замовлення) доставки відеопродукції на обладнання клієнта;

• підтвердження оплати замовлення шляхом введення PIN коду;

• отримання сеансового ключа розшифровки матеріалу по зворотному каналу;

• автоматичне отримання відеоматеріалу на абонентському обладнанні під час трансляції;

• розшифровка і трансляція відеоматеріалу;

• при цьому здійснюється обробка запитів користувачів складається з наступних частин: авторизація, аутентифікація, отримання з БД списку доступних сервісів для користувачів та перевірка доступності запитаного користувачем ресурсу, надання ресурсу.

Для забезпечення безпеки доступу використовується протокол RADIUS (RFC2865), а на на рівні трафіку FireWall-1 Version 3.0

III. Висновок

Розроблена система бездротового доступу абонентів до комунікаційних і інформаційних служб забезпечує:

• доведення до абонентів програм цифрового телевізійного мовлення;

• надання абонентам послуг, що базуються на інтерактивному доступі до ресурсів системи.

До зазначених послуг відносяться:

• відео на замовлення (Video on Demand-VoD); – можливість вибору, отримання і відтворення відеоматеріалів, що зберігаються на ЦС системи

• IP-телефонія (IP-Phone – IPP);

• відеозв’язок між абонентами системи (Videolink – VL);

• доступ до мережі Інтернет та надання Ін-тернет-послуг (Internet Service – IS);

• організація віртуальних приватних (корпоративних) мереж (Virtual Privat Network – VPN).

Цифрове телевізійне мовлення здійснюється в стандарті MPEG-2.

Послуги VoD забезпечують:

• можливість перегляду абонентом каталогів відеоматеріалів та замовлення цікавить його відеоматеріалу;

• формування на основі рейтингових оцінок послідовності передачі затребуваних абонентами відеоматеріалів відповідно до стандарту MPEG-4;

• отримання та перегляд абонентом на екрані побутового телеприймача обраного відеоматеріалу.

Послуги IPP забезпечують на базі технології “голос поверх IP” телефонний зв’язок абонентів системи як між собою, так і – через мережу Інтернет – з абонентами телефонних мереж, оснащених обладнанням термінації відповідних 1Р-потоків.

Послуги VL забезпечують двосторонню передачу між використовують послуги IPP абонентами системи відеоінформації з телекамер, що входять до складу АС.

Послуги IS і VPN включають:

• передачу IP-пакетів, в тому числі з використанням технології тунелювання;

• послуги, що базуються на протоколах HTTP, FTP, POP3/SMTP/IMAP, NMTP.

Система надає бездротовий доступ абонентів до зазначених вище послуг за допомогою АС шляхом використання радіоканалів зв’язку між АС і ЦС. Рівень випромінювання ЦС для кожного прямого каналу не перевищує 100 мВт, а рівень випромінювання АС для зворотного каналу не повинен перевищує

10  мВт.

При цьому забезпечується обслуговування абонентів необхідними характеристиками якості і надійності при максимальному видаленні АС від ЦС не менше 50 км в умовах прямої видимості.

IV. Список літератури

[1] Мікрохвильова інтегрована телерадіоінформації-онная система МІТРІС-ІНТ. Деклараційний патент України на винахід № 51495А з пріоритетом від 12.04.2002г. НаритнікТ. Н., Казимиренко В. Я., Войта-ко А. Г., Файнгольд А. М. та ін

[2] Мікрохвильова інтегрована телерадіоінформації-онная система МІТРІС-ІНТ. Міжнародна заявка PCT/UA02/00038 з пріоритетом від 02.09.02г.

Автори: НаритнікТ. Н., Казимиренко В. Я., Войта-ко А. Г., Файнгольд А. М. та ін

[3] Мікрохвильова інтерактивна дистрибутивная інформаційна система МІДІС. Деклараційний патент України на винахід № 55296А, бюл. № 3 від 17.03.2003г. з пріоритетом від 23.10.2002г. Автори: На-ритнік Т. Н., Казимиренко В. Я., Макаров А. М., Файнгольд А. М. та ін

[4] Мікрохвильова інтерактивна дистрибутивная інформаційна система МІДІС. Міжнародна заявка PCT / UA 2003/000042 з пріоритетом від 22.10.03. Автори: НаритнікТ. Н., Євдокимов В. В., Казимиренко В. Я., Макаров А. М., Файнгольд А. М. та ін

[5] Мікрохвильові пристрої телекомунікаційних систем. Т. Н. Наритнік, Згуровський М. 3., Ільченко М. Є., Кравчук С. А. Київ, ІОЦ «Видавництво« Політехніка »,

2 том.

TELECOMMUNICATION PROTOCOLS AND TECHNOLOGIES, USED IN MITRIS-INT SYSTEM

Kazimirenko V.Ya., NarytnikT. N.

Institute of the Electronics and Communication, Kiev, Tel.: 477-65-47 Makarov A. G.

Ukrainian Computer Laboratory, Kiev,

Tel.: 467-56-22 Fayngold A. М., Orlov A. T.

«Trirema», Kiev, Tel..457-14-49

The Abstract – Considered in this paper are technologies used in MITRIS-INT system, providing user access to communication and information services. Presented are the main telecommunication protocols and technologies, used in system MITRIS-INT. These protocols specify the system operation at different hierarchy levels, thus providing access to telecommunication and information services.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»