Рученкамі В. А., Камишев Т. В., Сестрорецький Б. В., Климов К. Н. Науково-виробниче об’єднання ім, С. А. Лавочкіна Ленінградська вул. 24, Химки-2, Московська обл. – 141400, Росія Тел.: +7 (095) 5755319; e-mail: constO@laspace.ru

Fig. 3. Amplitude-frequency characteristics of coaxial filter

Частотна характеристика в смузі пропускання фільтра наведена на ріс.З. У смузі загородження загасання складає більше 40 дБ.

Можна говорити про те, що спільно з випромінювачем, коаксіальний фільтр і внутрішній коаксіал представляють із себе діплексеров, завдяки якому відбувається частотне розділення на 2 каналу.

Частота f3 проходить по внутрішньому коаксіалі, а частоти fi і f2 по зовнішньому. Слід зазначити, що в коаксіалом порушуються і поширюються хвилі типу НЦ. На випромінювачі наявність центрального провідника при випромінюванні хвилі НЦ призводить до вирівнювання діаграм спрямованості для вертикальної і горизонтальної поляризацій без використання канавок на рупорі [1].

Поляризатор і коаксіально хвилеводний перехід для частоти f3 зображений на рис.4. Оскільки в даному каналі йде сигнал тільки однієї кругової поляризації, в конструкції відсутній селектор поляризацій. Поляризатор виконаний на основі пластинчастих вставок у зовнішнє стінку коаксіалу. У порівнянні з варіантом, виконаному на основі квадратного хвилеводу з діафрагмами, даний варіант більш робастен.

Puc. 4. Поляризатор і коаксіально-волноводньп перехід для частоти f3.

Fig. 4. Polarizer and coax-waveguide junction forf3 frequency

На рис.5 показана частотна характеристика різниці фаз між горизонтальною і вертикальною поляризациями для високочастотного каналу.

Рис. 7. Частотна характеристика селектора лінійних поляризацій для частот f2 і f3.

Fig. 7. Frequency characteristic of linear polarization selector for frequencies f2 and f3

I. Висновок

Таким чином, розроблений ненастраеваемий тридіапазонний поляризаційний селектор з рівнем коефіцієнта еліптичності 0,7-0,8 і КСВ <1,25.

II. Список літератури

[1] P. J. В. Clariccoats, A. D. Olver. Corrugated horn for microwave antennas, London, 1984.

THE THREE-BAND NON ADJUSTABLE POLARIZATION SELECTOR ON THE BASIS OF TWO COAXIALS

Ruchenkov V. A., Kamichev Т. V., Sestroretsky В. V., Klimov C. N.

Lavochkin Association 24, Leningradskoe st., Chimki-2,

Moscow Area – 141400, Russia phone: (095) 5755319 e-mail: constO@laspace.ru

Abstract – Results of development the three-band nonad- justable polarization selector (frequencies f-i, f2 = 1,15*fi andf3 = 2 * f |) with eiiipticity of 0,7-0,8 and VSWR <1,25 are reported. In the selector coaxials with wave НЦ and new technical solutions are used to form the input frequency diplexer, polarizers and coaxial to waveguide junctions.

I.  Introduction

For minimization of the antenna weight and size in space- born system it is necessary to use the conventional mirror antenna for three communication channels. So a necessity appears to create a proper irradiator and the selector of channels with circular polarization.

II.  Main part

The general view of three-band selector (frequencies f-i, f2) conjugated with horn radiator of channels at f-i, f2, and with radiator of channel at f3 is shown in Fig.1. The polarizers are packed in the selector on the basis of two coaxials having diameters which support only a coaxial wave and mode НЦ.

The only wave of frequency f3 enters the internal coaxial whereas НЦ mode at frequencies fi, f2 is evanescent wave inside a coaxial. To cut off wave at frequency f3 in an external coaxial the filter, shown in Fig.2 is used, consisting of 4 widen- ings of an external coaxial diameter.

The amplitude-frequency characteristic within filter pass- band is shown in Fig. 3. Filter attenuation outside the passband (in a suppressed frequency band) is more than 40 dB. One could say that coaxial filter together and internal coaxial together with radiator form a diplexer, and due to this diplexer frequency division in two channels occurs. The wave at frequency f3 travels through internal coaxial, whereas those at f| and f2 are guided through external one. Note, that waves НЦ are exited and propagate through coaxials. The central wire in radiator while radiating the НЦ wave equalizes the far-field patterns for both horizontal and vertical polarizations without appropriate groves on the horn surface [1].

The polarizer and coaxial-waveguide junction for frequency f3 are represented in Fig. 4. Fig.5 illustrates the frequency characteristic of phase difference between horizontal and vertical polarizations for the high-frequency channel. For low-frequency channel the polarizer is realized by the same way, as for high- frequency channel. However there are two polarizations in the low-frequency channel so it is necessary to add to the channel structure the selector of linear polarization as shown in Fig.6. The frequency characteristic of mentioned polarization selector is depicted in Fig. 7.

III.  Conclusion

In conclusion, the three-band polarization selector is constructed with eiiipticity 0,7-0,8 and VSWR <1,25.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»