Різуненко В. І., Різуненко П. В. Красноярський державний технічний університет вул. Киренського, 26, Красноярськ – 660074, Росія Лексико А. А. Інститут Фізики ім. Л. В. Киренського СО РАН Академмістечко, Красноярськ – 660036, Росія Тел.: (3912) 494591, e-mail: belyaev@iph.krasn.ru

Анотація – Порівнюються теоретичні та експериментальні залежності частот трьох взаємодіючих мікрополоскових резонаторів від довжини їх галузі зв’язку. Розрахунок проводився в квазістатичному наближенні на одновимірних моделях, що складаються з поодиноких і пов’язаних ліній. Виявлені закономірності добре узгоджуються з результатами, отриманими на взаємодіючих контурах при наявності в них одночасно індуктивної та ємнісної зв’язку.

I. Вступ

Широке поширення мікрополоскових пристроїв в радіотехніці обумовлено, в першу чергу, їх мініатюрністю, надійністю в роботі і технологічністю у виробництві, а також наявністю ефективних систем для їх автоматизованого проектування. Такі системи, використовуючи квазіста-тичні наближення, дозволяють синтезувати різні СВЧ мікрополоскових пристрої [1], в тому числі й фільтри [2], отримані параметри та характеристики яких добре узгоджуються з експериментальними вимірами.

Добре відомо, що в оптимально спроектованому смугово-проникного фільтру, що представляє собою, зокрема, систему з взаємодіючих мікрополоскових резонаторів (МПР), в робочій смузі частот повинен виконуватися не тільки баланс зв’язків всіх ланок один з одним і з підводяться лініями передачі, а й повинні збігатися резонансні частоти МПР. Залежно від величини і типу зв’язку резонаторів їх власні частоти можуть, як підвищуватися, так і знижуватися [3], що призводить до необхідності корекції довжини полоськових провідників МПР при налаштуванні фільтра

[4]. Тому вивчення закономірностей поведінки резонансних частот МПР від характеру і величини їх взаємодії один з одним і з лініями передачі є актуальною і важливою завданням.

II. Основна частина

В даній роботі досліджена трехзвенная микрополосковая секція (рис. 1) на регулярних резонаторах, які розділені зазорами величиною

S, мають однакові ширину W і довжину 1Г і розташовані на підкладці товщиною h з відносною діелектричною проникністю в. Сусідні резонатори зміщені відносно один одного на величину /а і мають загальну область зв’язку довжиною ls. А зовнішні резонатори зміщені відносно один одного на величину 2 /а і при /а <