Мартиненко С. А. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна пл. Свободи, 4, м. Харків, 61077, Україна Тел. (0572) 205-793, e-mail: martynenko@kharkov.com

Анотація – Розроблено методику розрахунку енергетичних характеристик здвоєною щілини, що складається з похилих щілин у вузькій стінці прямокутного хвилеводу з вирізами в широкі стінки хвилеводу.

I. Вступ

Можливість розширення функціональних властивостей щілинних антен і пристроїв НВЧ пов’язана з наявністю відповідної елементної бази, зокрема з можливістю створення щілинних випромінювачів і елементів зв’язку обсягів з необхідними електродинамічними характеристиками випромінювачів. На практиці це досягається шляхом застосування поряд з широко відомими вузькими щілинами [1-5] так званих “групових” щілинних випромінювачів, утворених комбінацією близько розташованих одиночних похилих щілин у вузькій стінці хвилеводу. Однак роботи, в яких би проводилися дослідження таких щілин, не відомі.

Метою цієї роботи є дослідження енергетичних характеристик здвоєною щілини з похилими щілинами у вузькій стінці прямокутного хвилеводу.

II. Основна частина

Розглянемо здвоєну щілину, яка складається з двох похилих щілин у вузькій стінці прямокутного хвилеводу з товщиною стінки t. Хвилевід збуджується полем основної хвилі. Позначимо через Lj, lj, dj, 3j відповідно довжину щілини, довжину

вирізу на широкі стінки хвилеводу, ширину і кут нахилу, а через – зміщення вздовж хвилеводу

центру щілини з номером j, де j е 1,2. Зв’яжемо з щілиною прямокутну систему координат з координатами і., V ■ вздовж і впоперек щілини відповідно

(рис.1). У загальному випадку розподіл електричного поля в щілинах представимо у вигляді

– комплексні амплі-

" J

Тут / – /0Sl і Нgg2 – Проекції поля сторонніх джерел на осі щілин.

Рис. 1. Fig. 1.

З огляду на те, що для поздовжніх щілин в прямокутному хвилеводі збудливу поле має дві складові, струми в кожній з щілин будуть складатися також з двох гармонік – симетричної і антисиметричною щодо центру (sm = 0) щілин.

Уявімо їх у вигляді невідомих амплітуд і заданих функцій розподілу:

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»